"Ekolab" Sp. z o.o.

LABORATORIUM

ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica wielkopolskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(61) 651 01 01
Adres korespondencyjny
ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica wielkopolskie

Informacje

O nas
LABORATORIUM "EKOLAB" wykonuje badania z zakresu:

- Ochrony Środowiska,
- Środowiska Pracy,
- Towaroznawstwa,
a w szczególności badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne:
- wody pitnej oraz na potrzeby gospodarcze,
- wody w kąpieliskach,
- wód z ujęć powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych,
- ścieków socjalno - bytowych oraz przemysłowych (wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych),
- osadów ściekowych przy wykorzystywaniu ich na cele nieprzemysłowe,
- gruntu i gleby,
- zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz na stanowiskach pracy,
- produktów spożywczych,
- produktów chemicznych.

pomiary bhp, ochrona środowiska pracy, analizy bhp, konsultacje, badania, laboratorium akredytowane, laboratorium akredytowane ekolab, eko-lab, eko lab, akredytacja, analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów, badania bakteriologiczne wody, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń, Pozwolenia zintegrowane, pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza, opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki, geologia i hydrogeologia, operaty wodnoprawne, projektowanie ujęć wód podziemnych, wiercenia geologiczne i sondowania gruntów, dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, badana laboratoryjne i monitoringowe wody i gruntów, piezometry, studnie, otwory badawcze i obserwacyjne, operaty ochrony powietrza atmosferycznego, pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, operaty wodno - prawne, analiza wody i ścieków, pomiary poziomu hałasu, operaty ochrony przed hałasem, projekty techniczne i technologiczne ochrony przed hałasem, pomiary środowiskowe, pomiary stężenia pyłu i substancji gazowych, pomiary hałasu i wibracji, pomiary mikroklimatu i oświetlenia, pomiary skuteczności wentylacji, projekty techniczne instalacji wentylacyjnych, oczyszczanie instalacji parowych
Opis działalności
Doskonały partner w badaniach środowiskowych. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie: konsultingu, badań laboratoryjnych, geologii i hydrolgeologii.
Produkty i usługi
- Pozwolenia zintegrowane,
- pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami,
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
- pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
- pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza,
- opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki,
* geologia i hydrogeologia,
* operaty wodnoprawne,
* projektowanie ujęć wód podziemnych,
* wiercenia geologiczne i sondowania gruntów,
* dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne,
* badana laboratoryjne i monitoringowe wody i gruntów,
* piezometry, studnie, otwory badawcze i obserwacyjne.

Analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów skład, oznaczenia substancji wymywalnych, badania bakteriologiczne wody, osadów, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń w gazach wylotowych, pomiary bilansowe kotłów energetycznych, pomiary skuteczności wentylacji, pomiary akustyczne, stężenia pyłów, natężenia hałasu, stężenia substancji gazowych, oświetlenia, mikroklimatu, wibracji.

Ochrona powietrza atmosferycznego
- operaty ochrony powietrza atmosferycznego,
- pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Ochrona wód
- operaty wodno - prawne,
- analiza wody i ścieków.

Ochrona przed hałasem
- pomiary poziomu hałasu,
- operaty ochrony przed hałasem,
- projekty techniczne i technologiczne ochrony przed hałasem.

Środowisko pracy
- pomiary środowiskowe (stężenia pyłu i substancji gazowych, hałasu i wibracji, mikroklimatu i oświetlenia).

Wentylacja
- pomiary skuteczności wentylacji,
- projekty techniczne instalacji wentylacyjnych.

Badanie gruntu i gleby

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:
- oczyszczania instalacji parowych, wodnych, centralnego ogrzewania z osadów kotłowych;
- oczyszczania powierzchni ścian i posadzek, urządzeń technologicznych z osadów organicznych;
- regeneracji studni głębinowych;
- oceny składu chemicznego osadów oraz dobór technologii mycia i płukania.

pomiary bhp, ochrona środowiska pracy, analizy bhp, konsultacje
Marki i specjalizacje
Analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów skład, oznaczenia substancji wymywalnych, badania bakteriologiczne wody, osadów, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń w gazach wylotowych, pomiary bilansowe kotłów energetycznych, pomiary skuteczności.

pomiary bhp, ochrona środowiska pracy, analizy bhp, konsultacje, badania, laboratorium akredytowane, laboratorium akredytowane ekolab, eko-lab, eko lab, akredytacja, analizy fizyko-chemiczne wody
Certyfikaty
Posiadamy Laboratorium Akredytowane Certyfikat Akredytacji Nr 869zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005W dziedzinie: Akustyka, chemia, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe