ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica wielkopolskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(61) 651 01 01
Adres korespondencyjny
ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica wielkopolskie

Informacje

O nas
Jesteśmy firmą z długoletnim stażem działającą na polu usług pomiarowych i analitycznych z zakresu ochrony środowiska, akustyki środowiska i budowlanej, środowiska pracy, pomieszczeń kontrolowanych (GMP), sprężonego powietrza, wentylacji. Szeroki zakres posiadanej przez nas akredytacji (AB 869) pozwala na realizację badań w zgodności z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:
• pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych,
• pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych,
• dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3,
• szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2.
Opis działalności
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie zarządzania ochroną środowiska oraz środowiskiem pracy. Wykonujemy analizy akustyczne zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych, projektujemy oraz współpracujemy z doświadczonymi wykonawcami zabezpieczeń akustycznych. Projektujemy tłumiki akustyczne, obudowy oraz ekrany akustyczne pozwalające w sposób skuteczny kontrolować emisję hałasu do środowiska oraz na stanowiskach pracy. Wykonujemy analizy niezbędne w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę na etapie kart informacyjnych, raportów o oddziaływaniu czy też analiz porealizacyjnych.
Produkty i usługi
Oferta:
• hałas pochodzący od instalacji i urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego, metoda obliczeniowa (wg Załącznika nr 7do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542)),
• hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń na terenach portów (wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140,poz. 824i nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem pkt. H),
• poziom mocy akustycznej (wg PN-EN ISO 3746),
• hałas w pomieszczeniach (wg PN-B/87-02156),
• analizy akustyczne zakładów oraz hal przemysłowych (Sound Plan),
• analizy akustyczne lądowisk dla helikopterów (INM),
• oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia zintegrowane, przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne,
• programy ochrony przed hałasem,
• projekty i wykonawstwo adaptacji akustycznych maszyn oraz tłumików akustycznych,
• projekty akustyczne ekranów akustycznych,
• dobór ochronników słuchu,
• pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych od dźwięków powietrznych,
• pomiary izolacyjności akustycznej stropów,
• pomiary czasów pogłosu.
Marki i specjalizacje
Analizy fizyko-chemiczne wody, ścieków, badania gleby, osadów skład, oznaczenia substancji wymywalnych, badania bakteriologiczne wody, osadów, pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, stężeń zanieczyszczeń w gazach wylotowych, pomiary bilansowe kotłów energetycznych, pomiary skuteczności.

Pomiary bhp, ochrona środowiska pracy, analizy bhp, konsultacje, badania, laboratorium akredytowane, laboratorium akredytowane ekolab, eko-lab, eko lab, akredytacja, analizy fizyko-chemiczne wody.
Certyfikaty
Posiadamy Laboratorium Akredytowane Certyfikat Akredytacji Nr 869 zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w dziedzinie: akustyka, chemia, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń