Ekolab sp. z o.o. Laboratorium akredytowane

Badania środowiskowe i pomiary BHP

Pomiary, konsultacje i badania BHP
ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica wielkopolskie
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
(61) 651 01 01
Ekolab sp. z o.o. Laboratorium akredytowane

Informacje

Opis działalności
Prowadzimy akredytowane laboratorium badawcze Ekolab znajdujące się w Kobylnicy. Zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych badań środowiskowych oraz pomiarów BHP. Realizuje je zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczonych przez nas usług.
Produkty i usługi
Specjalizujemy się w przeprowadzaniu pomiarów środowiska pracy. Precyzyjnie i sprawnie wykonuje zlecone nam pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Wykonujemy akredytowane pomiary stężenia pyłu czy substancji chemicznych.

Oferujemy również:
- pomiary poziomu hałasu,
- pomiary natężenia oświetlenia,
- pomiary parametrów mikroklimatu,
- pomiary równomierności oświetlenia,
- pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Do realizacji pomiarów oświetlenia wykorzystujemy luksomierze oraz kalibratory fotometryczne. Zajmując się akustyką środowiskową i budowlaną, oferujemy wykonywanie pomiarów akustycznych.

W ramach naszej działalności wykonujemy pomiary parametrów sprężonego powietrza, badania spadku ciśnień filtrów oraz pozostałe badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych i badania gazów sprężonych.

Świadczymy też usługi z zakresu takich dziedzin, jak:
- monitoring wód podziemnych,
- hydrogeologia,
- geotechnika,
- geologia złożowa,
- oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Wyposażeni w specjalistyczną aparaturę pomiarową oferujemy wykonywanie analiz laboratoryjnych, w tym między innymi: gleby, ścieków, odpadów, gazów środowiskowych czy wód podziemnych.

Zajmujemy się również sporządzaniem operatów wodnoprawnych, wykonywaniem pomiarów wentylacji oraz przeprowadzaniem pomiarów emisji zanieczyszczeń.

Zapraszamy do skorzystania z oferty laboratorium Ekolab w Kobylnicy koło Poznania.
Certyfikaty
Posiadamy Laboratorium Akredytowane Certyfikat Akredytacji Nr 869zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005W dziedzinie: Akustyka, chemia, pobieranie próbek do badań, środowisko ogólne, środowisko pracy, właściwości fizyko-chemiczne

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe