Wyniki dla wyciągów dokumentów - 237 firm.

Filtry:
 • ul. Kazimierza Wielkiego 9, 09-400 Płock
  ...dziedziczenia, - doręczanie oświadczenia, - sporządzanie protestów weksli i czeków, - sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, - sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, - wykonywanie innych czynności prawnych, wynikających z odrębnych przepisów. Do obowiązków kancelarii Grażyny Stepień-Dygowskiej w Płocku należy równie...
 • ul. Kazimierza Wielkiego 9, 09-400 Płock
  ...sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia, protestów weksli i czeków oraz wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Sporządza też poświadczenia podpisu, daty okazania dokumentu czy zgodności z oryginałem. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, doręcza oświadczenia oraz wykonuje inne czynności prawne, wynikające z odrębnych...
 • ul. Jasna 8, 20-077 Lublin
  ...zadania publiczne, - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, - sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Ponadto do naszych obowiązków należy również spis protokołów, a w szczególności: protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, protokoły...
 • ul. Lipowa 17/42, 20-020 Lublin
  ...Kancelaria notarialna Agnieszka Kunecka z siedzibą w Lublinie zajmuje się sporządzaniem, aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, protokołów, wypisów i odpisów dokumentów. Dbając o interesy naszych klientów, przygotujemy dla Państwa dokumenty takie, jak intercyza. Umowę majątkową można zawrzeć zarówno po ślubie, jak i przed...
 • Kamila Szwarc Kancelaria notarialna

  5.0
  (2 opinie)
  Piątek 09:00 - 17:00
  ul. Planty 16/3, 25-502 Kielce
  ...Prawo o Notariacie. Do zadań Notariusza należy m.in. : - sporządzanie akt notarialnych oraz akt poświadczenia dziedziczenia - sporządzanie protestów weksli i czeków - sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów - sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, daty ukazania dokumentu - przechowywanie dokumentów...
 • ul. św. Antoniego 40/1, 50-073 Wrocław
  ...akty poświadczenia dziedziczenia, jak i też akty poświadczenia własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, a także pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Ponadto, oferujemy możliwość przyjęcia przez nas na przechowanie wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, pieniędzy lub też dokumentów, zarówno w formie elektronicznej...
 • ul. Długa 84/9, 31-146 Kraków
  ...podpisy, daty okazania dokumentów, przebywanie w danym życiu i pozostawanie przy życiu oraz zgodność wypisów, odpisów i wyciągów z oryginalnymi dokumentami. Same odpisy, wypisy i wyciągi również są przygotowywane przez notariusza. Anna Karczewska zajmuje się też takimi czynnościami jak doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie...
 • ul. Edmunda Bałuki 21/1 (dawniej ulica Obrońców Stalingradu), 70-407 Szczecin
  ...sporządzanie poświadczeń, - doręczanie oświadczeń, - spisywanie protokołów, - sporządzanie protestów weksli i czeków, - przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, - sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów, - sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, - sporządzanie inne...
 • ul. Barlickiego 13/4, 43-300 Bielsko-Biała
  ...dziedziczenie, - poświadczenie dokumentu. Rejenci zajmują się także spisywaniem intercyzy, umowami kupna i odpisami dokumentów. Obowiązki notarialne dotyczą umowy odrzucenia i działu spadku, sporządzania wypisów i wyciągów dokumentów oraz przechowywania papierów wartościowych, pieniędzy i danych na nośnikach pamięci. Na żądanie stron wykonuje się równie...
 • Wełniany Rynek 2, 85-036 Bydgoszcz
  ...Wykonujemy wszystkie czynności, które wchodzą w zakres obowiązków notariusza. Działamy jako osoba zaufania publicznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz zapał do naszej pracy. Na bieżąco uaktualniamy swoją wiedzę dotyczącą prawa notarialnego, dzięki czemu wszystkie wykonane przez nas czynności nabierają charakteru dokumentu urzędowego...
 • pl. Wolności 3/4, 41-100 Siemianowice Śląskie
  ...wynagrodzenia notarialnego oraz koniecznych opłat i podatków. Świadczymy wszystkie usługi, których według prawa mogą dokonywać notariusze. Do najczęściej świadczonych przez nas usług zaliczamy sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu oraz sporządzanie poświadczeń zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, Zajmujemy się także...
 • ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7a, 02-366 Warszawa
  ...doręczanie oświadczeń, - spisywanie protokołów, - sporządzanie poświadczeń, - sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, - sporządzanie protestów weksli i czeków, - sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i dokumentów na żądanie stron. Notariusz przyjmuje również na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe oraz pieniądze. Przechowuje...
 • al. płk. Beliny-Prażmowskiego 15a/1, 31-514 Kraków
  ...poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w oznaczonym miejscu, - doręczanie oświadczeń, - przyjmowanie na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy w walucie polskiej i obcej, - sporządzanie protestów weksli i czeków...
 • ul. ks. kard. Wyszyńskiego 25/2, 73-110 Stargard
  ...podpisu, protokoły oraz protesty weksli i czeków. W zakres obowiązków rejenta wchodzą między innymi: - sporządzanie testamentów, - umowa darowizny, - przekazanie majątku, - umowy zbycia nieruchomości, - projekty aktów, - sporządzanie dokumentów prawnych, - wyciągi dokumentów. Notariusz zajmuje się sporządzaniem intercyzy, sprzedażą nieruchomości, taks...
 • al. Wojska Polskiego 42/10, 70-475 Szczecin
  ...protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej), - sporządzanie protestów weksli i czeków, - przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych, - doręczanie oświadczeń, - sporządzanie projektów aktów i oświadczeń, - sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Więcej...
 • ul. Jasna 8, 20-077 Lublin
  ...kopii/odpisu/wyciągu z oryginałem dokumentu, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu, daty okazania dokumentu), - doręczamy oświadczenia, - sporządzamy protesty weksli i czeków, - przyjmujemy na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów...
 • ul. Lipowa 17/42, 20-020 Lublin
  ...Kancelaria notarialna Agnieszka Kunecka z siedzibą w Lublinie zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, protokołów, wypisów i odpisów dokumentów. Dbając o interesy naszych klientów, przygotujemy dla Państwa dokumenty takie, jak intercyza. Umowę majątkową można zawrzeć zarówno po ślubie, jak i przed...
 • ul. Ciołka 13 lok. 100, 01-445 Warszawa
  ...Mając na uwadze porządek prawny w Polsce oferujemy następujące czynności notarialne: * sporządzanie aktów notarialnych, w tym spisywanie pełnomocnictw, * sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia, * spisywanie protokołów, * sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów, * przechowywanie pieniędzy i dokumentów, * projektowanie aktów, oświadcze...
 • ul. Erazma Ciołka 13/100, 01-445 Warszawa
  ...Oferta prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej to przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. W ramach świadczonych usług zajmuję się również przechowywaniem pieniędzy oraz dokumentów. Realizuję też inne czynności notarialne, którym strony chcą albo powinny nadać formę notarialną. W czasie dokonywania czynności dbam o odpowiednie...
 • ul. Gnilna 2/11, 80-847 Gdańsk
  ...Przygotowywane poświadczenia mogą dotyczyć np. przebywania w danym miejscu albo daty okazania dokumentu. Ponadto notariusz zajmuje się takimi czynnościami jak: - spisywanie protokołów, - doręczanie oświadczeń, - sporządzanie wypisów dokumentów, - sporządzanie odpisów dokumentów, - sporządzanie wyciągów dokumentów, - sporządzanie protestów czeków, - sporządzanie...
 • ul. 3 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała
  ...głównie na sporządzaniu aktów notarialnych. Ofertę kierujemy do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Wśród naszych usług znajduje się: - sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, - sporządzanie protestów czeków i weksli, - sporządzanie wyciągów, wypisów i odpisów dokumentów, - sporządzanie projektów oświadczeń, - doręczanie...
 • ul. Chopina 33/4, 20-023 Lublin
  ...Poświadczenia. - Doręczenia oświadczeń. - Protokoły. - Protesty weksli i czeków. - Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów. - Przyjęcie na przechowanie dokumentów, pieniędzy lub papierów wartościowych. - Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów...
 • ul. Piastowska 11, 43-200 Pszczyna
  ...sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia - w tym również podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, - sporządzanie poświadczenia - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, własnoręczności podpisu, czy też pozostawienia osoby przy życiu lub w określonym miejscu, - spisywanie...
 • ul. Gdańska 54/204, 90-612 Łódź
  ...odpisy i wyciągi dokumentów. Specjalizuję się w sprawach o dziedziczeniu i służebności. Nieustannie dążę do rozwoju. Jestem na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa notarialnego. Moi Klienci mogą zgłosić się po doradztwo w każdej sprawie notarialnej. Działalność opieram na ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie...
 • ul. św. Rocha 11/1/309, 15-879 Białystok
  ...rozdzielności majątkowej i zniesienia współwłasności. W zakres obowiązków wchodzą również między innymi: - testament, - dziedziczenie, - spadek, - umowa kupna i sprzedaży, - spis protokołów, - przechowywanie dokumentów, - wyciągi dokumentów. Istnieje możliwość oddania na przechowanie pieniędzy i papierów wartościowych. Na żądanie stron kancelaria notarialna...