ACTA NOVA Sp. z o.o.

Kompleksowe usługi archiwalne dopasowane do Twoich potrzeb.

Archiwa i archiwizacja danych
ul. Czackiego 3 A, 70-216 Szczecin zachodniopomorskie
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 16:00
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(91) 422 33 25
914223325
913123070
biuro@actanova.pl
Adres korespondencyjny
ul. Czackiego 3 A, 70-216 Szczecin zachodniopomorskie

Informacje

O nas
Firma Acta Nova oferuje Państwu kompleksowe usługi archiwalne w zakresie:

- archiwizacji, przechowywania i depozytu bieżącego dokumentacji;

- niszczenia dokumentów papierowych i na nośnikach elektronicznych.

W naszej ofercie znajdą również Państwo usługi z zakresu opracowania normatywów kancelaryjnych, jak instrukcje kancelaryjne, obiegu dokumentów, czy jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Na Państwa życzenie możemy zaprojektować powierzchnie archiwalne oraz wziąć w zarząd archiwum zakładowe.

Acta Nova Sp. z o.o. porządkuje nie opracowaną dotychczas dokumentację Klienta, zarówno kat. B oraz materiały archiwalne kat. A.

Zakres wykonywanych czynności:

* selekcja akt,
* kwalifikowanie dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych, w tym oddzielenie akt przeterminowanych od akt przeznaczonych do dalszego przechowywania,
* segregacja, porządkowanie i opracowanie akt według komórek organizacyjnych,
* klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,
* sporządzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, niearchiwalnej oraz akt przeterminowanych (w tym, uzyskanie zgody lub opinii właściwego miejscowo Archiwum Państwowego na przekazanie akt na makulaturę),
* wybrakowanie i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej, wg ustalonych procedur potwierdzonych dokumentacją brakowania i niszczenia.

* Przechowalnictwo dokumentów
Przechowujemy dokumentację osobowo-płacową upadłych przedsiębiorstw na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowo-płacowych nr 2/2007 prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

* Niszczenie dokumentów jednorazowe
Niszczenie przeprowadzamy stosując procedury spełniające polskie normy i stopnie bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399. Dostęp do dokumentów mają tylko osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy. Po wykonaniu usługiwystawiamy certyfikat zniszczenia.

* Niszczenie dokumentów stałe
Opis działalności
Firma Acta Nova oferuje Państwu kompleksowe usługi archiwalne w zakresie: - archiwizacji, przechowywania i depozytu bieżącego dokumentacji; - niszczenia dokumentów papierowych i na nośnikach elektronicznych.
Produkty i usługi
Nasza firma oferuje usługi z następującego zakresu;

• Archiwizacja
• Przechowalnictwo dokumentów
• Depozyt bieżący dokumentów
• Niszczenie dokumentów
• Zarządzanie archiwami
• Normatywy archiwalne
• Projektowanie powierzchni archiwalnych

Aktualnie przechowujemy dokumentację następujących podmiotów:

- Centrum Badawczo Wdrożeniowe "Mercomp" w Warszawie, Zakład w Szczecinie

- Europol Sp. z o.o. w Szczecinie

- Zakład Usługowy "Lustereczko" w Szczecinie

- Meba-Poland Sp. z o.o., Dobrzany

- Dobry Dom Sp. z o.o. w Szczecinie
Marki i specjalizacje
Archiwizacja dokumentów - Przechorowywanie dokumentów - Niszczenie dokumentów - Normatywy Archiwalne - Depozyt bieżący
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe