Wojciech J. Chmurak Kancelaria radcy prawnego

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie prawa pracy, cywilnego i gospodarczego

Radcy prawni
ul. Królowej Jadwigi 33/5, 70-262 Szczecin zachodniopomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Wojciech J. Chmurak Kancelaria radcy prawnego
ul. Królowej Jadwigi 33/5, 70-262 Szczecin zachodniopomorskie
Telefon
Wojciech J. Chmurak Kancelaria radcy prawnego

Informacje

Opis działalności firmy Wojciech J. Chmurak Kancelaria radcy prawnego w Szczecin
Kancelaria radcy prawnego Wojciech J. Chmuraka znajduje się w Szczecinie. Prawnik ma wieloletnie doświadczenie zawodowe, zarówno procesowe, jak i dydaktyczne, ponieważ prowadzi zajęcia z prawa pracy i prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Sam ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim.
Produkty i usługi
Wojciech J. Chmurak od początku działalności skupia się na udzielaniu pomocy osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Zlecenia, które przyjmuje, dotyczą wielu dziedzin prawa. Można do nich zaliczyć:
-prawo pracy,
-prawo cywilne,
-prawo spadkowe,
-prawo rodzinne,
-prawo ubezpieczeń społecznych.

Radca Wojciech J. Chmurak udziela porad prawnych, w tym również online, sporządza pisemne opinie dotyczące przepisów oraz reprezentuje klientów podczas spraw prowadzonych przed sądami różnych instancji, a także w urzędach. Radca dokłada wszelkich starań, by dotrzymywać terminów oraz dba o zachowanie powierzonych informacji w tajemnicy.

W przypadku prawa pracy radca reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Spory mogą dotyczyć m.in. rozwiązania umowy o pracę, niewypłacenia nadgodzin albo wypadków w pracy. Odszkodowania z tego tytułu to nie jedyne odszkodowania, o które prawnik walczy w sądzie. Zajmuje się też sporami związanymi z niewypełnionymi warunkami umów oraz odzyskiwanie należności, czyli windykacją. Wiele ze spraw, jakich podejmuje się prawnik, dotyczy odwołań od decyzji ZUS i KRUS odnośnie emerytur i rent oraz kwestii regulowanych przez prawo rodzinne i opiekuńcze. Są wśród nich takie sprawy jak:
-ustalenie kontaktów z dziećmi
-ograniczenie władzy rodzicielskiej,
-pozbawienie władzy rodzicielskiej,
-ustalenie ojcostwa,
-zaprzeczenie ojcostwa,
-opieka nad dzieckiem,
-zasądzenie alimentów,
-rozwody,
-separacje,
-podział majątku po rozwodzie.

Dodatkowo radca zajmuje się reprezentowaniem obcokrajowców, którzy chcą pozostać w Polsce, ale nie mają prawa do stałego albo czasowego pobytu. Obcokrajowcy mogą też liczyć na wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na pracę i w sprawie zakupu nieruchomości.

Więcej informacji dotyczących działalności prowadzonej przez radcę prawnego Wojciech J. Chmuraka można znaleźć na stronie internetowej.
Zasięg działania
Firma Wojciech J. Chmurak Kancelaria radcy prawnego z Szczecin świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
zachodniopomorskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Słowa kluczowe