DROVIA Bogdan Bloch

Projekty dróg krajowych i ekspresowych, linii tramwajowych, parkingów, zjazdów..

Biura projektowe
ul. Smolańska 4 pok. 116, 70-026 Szczecin zachodniopomorskie
poniedziałek 08:00 - 18:00
wtorek 08:00 - 18:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 08:00 - 18:00
piątek 08:00 - 18:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Telefon
608 376 355
Adres korespondencyjny
ul. Smolańska 4 pok. 116, 70-026 Szczecin zachodniopomorskie

Informacje

Opis działalności
Projekty dróg, parkingów, zjazdów, organizacja ruchu na obszarze półocno-zach Polski. Zlecenia dla biur architektonicznych, jak i klientów indywidualnych. Projekty dróg, ulic, mostów, parkingów, zjazdów indywidualnych i publicznych, przepustów, nadzór inwestorski, inspektor nadzoru robót drogowych, kierownik budowy robót drogowych, projekty stałej i czasowej organizacji ruchu.
Produkty i usługi
1. Projektowanie dróg:
Kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury drogowej:
- projekty dróg
- projekty przystanków
- projekty ulic
- projekty zjazdów
- projekty przepustów
- projekty mostów
- projekty parkingów
- projekty stałych organizacji ruchu
- projekty czasowych organizacji ruchu
- projekty infrastruktury ruchu drogowego
- projekty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
- projekty w zakresie robót towarzyszących robotom drogowym
- projekty budowlane
- Koncepcje programowe, STEŚ, strategie rozwoju, projekty wstępne

2. Inspektor nadzoru nad robotami drogowymi:
- pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
- kontrola postępu i jakości prac budowlanych
- kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
- kontrola zgodności projektu i jakości wykonania z przepisami polskiego prawa budowlanego
- uczestnictwo w odbiorze i przekazaniu obiektu do użytkowania

3. Zarządzanie projektami:
- doradztwo jeszcze przed rozpoczęciem budowy
- kontrola zgodności inwestycji z wymogami prawa
- koordynowanie działań zespołów projektowych
- kontrola jakości i postępu prac projektowych
- pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę
- prowadzenie spotkań i sporządzanie protokołów
- i wiele innych

4. Kontrola zagęszczania gruntów:
Usługi laboratoryjne w zakresie oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntów metodą Proctora.

Oferujemy:

• projektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spowalniających ruch
• usługi laboratoryjne w zakresie oznaczania wskaźnika zagęszczenia gruntów
• pomoc w uzyskaniu prawidłowego odwodnienia nawierzchni dróg i placów już istniejących
• raporty, analizy, plany zapewnienia jakości (projekt i budowa), harmonogramy robót
• strategie rozwoju sieci drogowej dla miast, gmin i powiatów
• przedmiary, obmiary, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót
• karty informacyjne do wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• projekty stałych, czasowych, postępujących organizacji ruchu
• nadzór autorski i inwestorski
Marki i specjalizacje
Projektowanie dróg, projektowanie ulic, projektowanie przystanków, projektowanie zjazdów, projektowanie parkingów, projektowanie przepustów, projektowanie mostów, projektowanie dróg wewnętrznych, projektowanie zjazdów publicznych, kierownik budowy robót drogowych, nadzór inwestorski, zarządzanie projektami drogowymi, wskaźnik zagęszczenia gruntów, projekty odwodnienia nawierzchni, ekspertyzy budowlane, kosztorysy budowlane.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń