Geodex Sp. z o.o. Usługi geodezyjne i kartograficzne

Profesjonalne usługi geodezyjne - zaplanuj z nami swoją inwestycję !

Geodezja
pl. Wolności 8/1, 78-400 Szczecinek zachodniopomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Geodex Sp. z o.o. Usługi geodezyjne i kartograficzne

Informacje

Opis działalności
Kompleksowe usługi geodezyjne. Mapy, plany, pomiary. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych. Zakres usług: mapy do celów projektowych, pomiary powykonawcze, pomiary GPS uzbrojenia terenu ,pomiary budynków i działek, wytyczenia budynków, podziały i wznowienia punktów granicznych, podziały nieruchomości, itp. Gwarantujemy wysoką jakość usług i konkurencyjne ceny. Zapraszamy !
Produkty i usługi
Oferta:
1). Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji:
- obsługa budowy dróg, ulic,
- obsługa budowy obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty),
- obsługa budowy obiektów handlowych, składowych, stacji paliw Obsługa inwestycji przemysłowych,
- obsługa budownictwa mieszkaniowego,
- obsługa budowy sieci - kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, innych.

2) Mapy:
- mapy do celów projektowych,
- mapy powykonawcze,
- mapy dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- mapy do celów prawnych,

3) Pomiary:
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
- pomiary objętości mas ziemnych,
- zakładanie reperów roboczych,
- tyczenie obiektów budowlanych,
- sieci uzbrojenia terenu, przyłączy domowych,
- pomiary powykonawcze,
- inwentaryzacja powykonawcza budynków,
- sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary pionowości budowli,
- pomiary torów suwnicowych i suwnic,
- pomiary osiadań, przemieszczeń i odkształceń budowli.

4) Podziały, rozgraniczanie nieruchomości,
- dokumentacja do celów prawnych
- Podziały nieruchomości
- wydzielanie działek,
- rozgraniczanie nieruchomości,
- ustalanie przebiegu granic,
- wznawianie granic,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości.


Zapraszamy !
Marki i specjalizacje
usługi geodezyjne, sporządzanie map do celów projektowych, pomiary realizacyjne, tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, wykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, inwentaryzacje architektoniczne, pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu, geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjne badanie geometrii budowli, projektowanie.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń