Wyniki dla badanie zagęszczenia gruntu - 69 firm.

Filtry:
 • ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
  ...wiadczymy kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne na potrzeby obsługi inwestycji związanych z budową dróg, mostów oraz obiektów kubaturowych. Wykonujemy badania i opracowania, w tym między innymi: - wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych, - opinie geotechniczne, - dokumentacje badań podłoża gruntowego, - projekty geotechniczne...
 • ul. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO 2b, 61-248 Poznań
  ...Firma BARG-ARTGEO z Poznania oferuje wykonywanie badań geologicznych i geotechnicznych czy badań zanieczyszczeń gruntu i wody. Zapewnia kompleksową obsługę budów. Wykonuje badania pod obiekty budowlane oraz badania wstępne na etapie zakupu działek. Przeprowadza też badania betonów, zapraw oraz innych materiałów w zakresie ich przydatności...
 • ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia
  ...Firma BARG-ARTGEO z Gdyni oferuje wykonywanie badań geologicznych i geotechnicznych czy badań zanieczyszczeń gruntu i wody. Zapewnia kompleksową obsługę budów. Wykonuje badania pod obiekty budowlane oraz badania wstępne na etapie zakupu działek. W ramach współpracy z firmą BARG M.B. Gdańsk wykonuje też badania betonów, zapraw oraz innych...
 • ul. Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  ...geotechniczne i geologiczne gruntów, konieczne do określenia stopnia osiadania gruntów i poziomu wód gruntowych. Prowadzone są za pomocą wiertnic, sond FVT, sond CTP-U i innych urządzeń. Firma wykonuje też badania MMA mieszanek mineralno-asfaltowych i badania typu, konieczne przed wprowadzeniem materiałów budowlanych, w tym kruszyw i betonu na rynek...
 • ul. Kamińskiego 28, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  ...gruntów na placu budowy oraz określania ich właściwości na podstawie badań laboratoryjnych - badań różnego typu wyrobów: cementów, kruszyw, elementów murowych, mieszanek mineralno-asfaltowych - diagnostyki konstrukcji budowlanych, badań obiektów pozostających w eksploatacji, sporządzania ekspertyz i raportów diagnostycznych - wdrażania systemów...
 • ul. gen. Le Ronda 76, 40-302 Katowice
  ...razie potrzeby wykonujemy pomiary rezystywności i zagęszczenia gruntu, przeprowadzamy odbiory geotechniczne i hydrogeologiczne. Świadczone przez nas usługi w zakresie geologii obejmują też dokumentacje geologiczne zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze, np. dokumentacje zasobowe złóż czy ujęć. Uzupełnienie oferty to usługi w zakresie geofizyki...
 • ul. Braterska 6, 30-802 Kraków
  ...rozpoznanie warunków wodno-gruntowych, - wykonanie kontroli stanu gruntów poprzez badania płytą VSS i dynamiczną, - wykonanie wierceń i odwiertów do głębokości 40 m p.p.t, - odbiór wykopów wraz z wpisami do dziennika budowy, - sondowania, - doradztwo geologiczne, geotechniczne przy pracach inżynierskich, między innymi w zakresie wzmocnienia podłoża...
 • Geosilesia

  (0 opinii)
  Czwartek 8:00 - 18:00
  ul. Pola 2 /40, 40-596 Katowice
  ...geotechniczne budów, - prace geologiczne, - badania laboratoryjne gruntów, - analiza stateczności skarp i zboczy, - wiercenie geotechniczne, - odkrywki fundamentów. Zajmujemy się również oceną bezpieczeństwa budynków oraz miejsc takich jak skarpy, czy też zbocza, wraz z propozycją działań zapobiegających. Usługa ta obejmuje ocenę spękania budynków, a także...
 • ul. Szkolna 9 b, 59-900 Łagów
  ...prefabrykacji, - zakładowa kontrola produkcji, - odwierty geologiczne, - badania przydatności gruntów i mieszanek kruszywowych do wbudowania, - badania dynamicznego modułu odkształcenia podłoża, - badania mas i warstw bitumicznych, - opracowanie recept oraz badania warstw stabilizowanych. W każdej z powyższych kategorii usług znajdują się konkretne czynności...
 • ul. Krótka 27, 42-200 Częstochowa
  ...nośności gruntu oraz badania lekką płytą dynamiczną, a także badania zagęszczenia gruntu sondą DPM i DPL. Ponadto pobieramy próbki do badań laboratoryjnych i zajmujemy się wykonywaniem niewielkich studni głębinowych, bądź studni małośrednicowych. Zapraszamy do skorzystania z wyżej przedstawionej oferty Nowego Przedsiębiorstwa Geologicznego...
 • Geomix

  (0 opinii)
  Czwartek 08:00 - 16:00
  ul. Grunwaldzka 28, 31-524 Kraków
  ...sondowania w gruntach spoistych SLV, - wiercenia świdrami ręcznymi Ejikelkamp, - profilowanie otworów z uzyskiem rdzenia, - wiercenia mechaniczne do głębokości 30m, - sondowania dynamiczne w gruntach niespoistych DPL, - instalacja piezometrów dla obserwacji poziomu zwierciadła wody. Poza tym wykonujemy prace projektowe i dokumentacyjne. Są to między...
 • ul. Kościuszki 39/82, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  ...Przedsiębiorstwo nasze powstało w 2003 r. i od tego czasu działa na rynku usług geologicznych...
 • ul. Szkolna 9 b, 59-900 Łagów
  ...Labtechne działa na rynku od 7 lat, lecz dzięki zaangażowaniu, kompetentnemu zespołowi inżynieryjnemu oraz nowoczesnym metodom pomiarowym, zdobyło uznanie wielu klientów, w tym największych firm budowlanych w kraju i za granicą. Głównym zadaniem laboratorium jest przeprowadzanie nadzoru oraz terenowe i laboratoryjne badania betonu pod względem...
 • ul. Krótka 27, 42-200 Częstochowa
  ...też: - badania zagęszczenia gruntu sondą DPL i DPM, - badania lekką płytą dynamiczną, - badania nośności gruntu, - badania sondą obrotową VT. Uzupełnienie oferty to wykonywanie studni małośrednicowych i niewielkich studni głębinowych oraz pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. Zapraszamy do nawiązania owocnej współpracy z Nowym...
 • Margeo Marcin Cep

  4.8
  (4 opinie)
  Czwartek 08:00 - 16:00
  ul. Nowoursynowska 145D/72, 02-776 Warszawa
  ...rozwiązań i jesteśmy dokładni. W ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy: - terenowe i laboratoryjne badania gruntu i wody, - badanie nośności podłoża, - wiercenia geologiczne, - sondowania dynamiczne (DPL, DPSH, SLVT), - sondowania statyczne CPTu, - otwory obserwacyjne, - badania zagęszczenia gruntu. Na podstawie wykonanych badań opracowujemy...
 • ul. Nowoursynowska 145D/72, 02-776 Warszawa
  ...Zajmujemy się świadczeniem usług związanych z ochroną środowiska. Nasza oferta obejmuje usługi, takie jak: - sporządzanie opinii i ekspertyz o stanie środowiska, - sporządzanie ekspertyz i ocen dotyczących źródła zanieczyszczenia środowiska wodno gruntowego, - wykonywanie prac badawczych w terenie wraz z analizą wód podziemnych i gruntów...
 • ul. Krzyżaki 13, 32-700 Bochnia
  ...innymi: - dokumentacja geotechniczna, - ekspertyzy geologiczne, - ekspertyzy oceniające przydatność gruntu pod zabudowę, - dokumentacje geologiczno-inżynierskie, - odbiór wykopów budowlanych, - sondowanie dynamiczne, - badanie lekką płytą dynamiczną. Geolodzy zajmują się także wierceniami geotechnicznymi, dozorami geologicznymi wierceń i badań polowych...
 • ul. Dmowskiego 27, 75-361 Koszalin
  ...próbnik do poboru próbek o nienaruszonej strukturze NNS. Zakres naszych usług, to: - projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, - projekty i dokumentacje hydrogeologiczne, - geotechniczne odbiory wykopów, - sprawdzanie zagęszczenia podsypek, - badania nośności podłoża lekką płytą dynamiczną, - laboratorium mechaniki gruntów...
 • ul. Turmoncka 16/27, 03-254 Warszawa
  ...geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno – inżynierskie. Podejmujemy się również wystawienia ekspertyz oraz sprawozdań z badań na temat zagęszczenia gruntu. Rodzaje inwestycji dla których potrzebne są badania gruntu: - domy jednorodzinne, - inne obiekty kubaturowe, - obiekty drogowe...
 • Geo-MI Michał Rybka

  4.3
  (4 opinie)
  Czwartek 08:00 - 16:00
  os. Orła Białego 84/14, 61-251 Poznań
  ...zakresu ochrony środowiska. Wykonujemy także badania zagęszczenia zasypki gruntowej, które przeprowadza się między innymi po wykopach pod instalacje sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz pod obiekty sieci GSM. Zapraszamy do skorzystania naszych usług. Siedziba Geo-MI mieści się w Poznaniu...
 • ul. Turmoncka 16/27, 03-254 Warszawa
  ...usługi związane z budową domu wolnostojącego. Wykonujemy wszelkie rodzaje opracowań w tym opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno – inżynierskie. Podejmujemy się również wystawienia ekspertyz oraz sprawozdań z badań na temat zagęszczenia gruntu. Rodzaje inwestycji...
 • ul. Partyzantów 61/6, 22-400 Zamość
  ...badania laboratoryjne (zlecane współpracującemu z nami laboratorium gruntoznawczemu) Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich Odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych Badania zagęszczenia gruntu metodą sondowań DPL i metodą Proctora...
 • al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin
  ...Może też się zająć nadzorem geologicznym nad inwestycjami oraz takimi usługami jak: -badanie podłoża dla ekologicznych oczyszczalni ścieków, -ocena warunków gruntowo-wodnych, -odbiory wykopów budowlanych, -kontrola zagęszczenia gruntu. Po więcej informacji o N-Geo można zadzwonić albo napisać e-maila. Warto też wejść na stronę internetową...
 • al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin
  ...można wykonać takie usługi jak: -badanie podłoża w celu posadowienia obiektów, -badanie podłoża dla ekologicznych oczyszczalni ścieków, -ocena warunków gruntowo-wodnych, -odbiory wykopów budowlanych, -kontrola zagęszczenia gruntu, -nadzór geologiczny nad inwestycjami. Pobrane próbki badane są w firmowym laboratorium. Klienci firmy mogą też uzyska...
 • Eco-Geo Robert Chmielewski

  4.3
  (3 opinie)
  Czwartek 08:00 - 22:00
  ul. Klonowa 6b/3, 56-400 Oleśnica
  ...także wierceniami geotechnicznymi oraz dozorami geologicznymi wierceń i badań polowych. Prace te wykonujemy również w miejscach trudno dostępnych dla samojezdnych urządzeń. Nasza oferta to też oznaczanie gęstości objętościowej gruntu w cylindrze albo pierścieniu i badania zagęszczenia i nośności gruntów. W razie potrzeby wykonujemy badania...