Wyniki dla badanie zagęszczenia gruntu w lokalizacji zachodniopomorskie - 4 firmy.

Filtry:
 • ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
  ...wiadczymy kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne na potrzeby obsługi inwestycji związanych z budową dróg, mostów oraz obiektów kubaturowych. Wykonujemy badania i opracowania, w tym między innymi: - wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych, - opinie geotechniczne, - dokumentacje badań podłoża gruntowego, - projekty geotechniczne...
 • ul. Dmowskiego 27, 75-361 Koszalin
  ...próbnik do poboru próbek o nienaruszonej strukturze NNS. Zakres naszych usług, to: - projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, - projekty i dokumentacje hydrogeologiczne, - geotechniczne odbiory wykopów, - sprawdzanie zagęszczenia podsypek, - badania nośności podłoża lekką płytą dynamiczną, - laboratorium mechaniki gruntów...
 • al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin
  ...Może też się zająć nadzorem geologicznym nad inwestycjami oraz takimi usługami jak: -badanie podłoża dla ekologicznych oczyszczalni ścieków, -ocena warunków gruntowo-wodnych, -odbiory wykopów budowlanych, -kontrola zagęszczenia gruntu. Po więcej informacji o N-Geo można zadzwonić albo napisać e-maila. Warto też wejść na stronę internetową...
 • al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin
  ...można wykonać takie usługi jak: -badanie podłoża w celu posadowienia obiektów, -badanie podłoża dla ekologicznych oczyszczalni ścieków, -ocena warunków gruntowo-wodnych, -odbiory wykopów budowlanych, -kontrola zagęszczenia gruntu, -nadzór geologiczny nad inwestycjami. Pobrane próbki badane są w firmowym laboratorium. Klienci firmy mogą też uzyska...