Wyniki dla badanie zagęszczenia gruntu w lokalizacji Szczecin, zachodniopomorskie - 7 firm.

Sprawdź też wyniki w innych lokalizacjach
Filtry:
 • ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
  ...wiadczymy kompleksowe usługi geologiczne i geotechniczne na potrzeby obsługi inwestycji związanych z budową dróg, mostów oraz obiektów kubaturowych. Wykonujemy badania i opracowania, w tym między innymi: - wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych, - opinie geotechniczne, - dokumentacje badań podłoża gruntowego, - projekty geotechniczne...
 • ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
  ...rozpływowego. Wykonuje: - badania betonu hydrotechnicznego, - badania betonu mostowego, - badania betonu kontraktorowego, - badania betonu BWW, - badania betonu SCC, - badania betonu ASCC, - badania betonu zwykłego - badania betonu na podbudowy. Wykonuje badania gruntów, w tym badania polowe, laboratoryjne oraz badania podbudów. Oferuje między innymi...
 • ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
  ...Laboratorium badawcze oraz drogowe i budowlane specjalizuje się w wykonywaniu ekspertyz konstrukcji stalowych. Wykonujemy badania materiałów budowlanych i gruntów. Przedsiębiorstwo zajmuje się również badaniami geotechnicznymi oraz badaniami materiałów budowlanych, w tym: beton, zaprawy, kruszywa oraz cement. Oferta laboratorium badawczego...
 • ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
  ...wiadczonych usług wchodzi między innymi: - badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą Vebe, - badanie mrozoodporność betonu, - badanie nasiąkliwości betonu, - badanie mrozoodporność betonu w solach, - badanie wytrzymałości na zginanie betonu, - badanie głębokość penetracji wody pod ciśnieniem. Wykonujemy kompleksowe badania gruntów. Oferujemy analizy...
 • al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin
  ...Może też się zająć nadzorem geologicznym nad inwestycjami oraz takimi usługami jak: -badanie podłoża dla ekologicznych oczyszczalni ścieków, -ocena warunków gruntowo-wodnych, -odbiory wykopów budowlanych, -kontrola zagęszczenia gruntu. Po więcej informacji o N-Geo można zadzwonić albo napisać e-maila. Warto też wejść na stronę internetową...
 • al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin
  ...można wykonać takie usługi jak: -badanie podłoża w celu posadowienia obiektów, -badanie podłoża dla ekologicznych oczyszczalni ścieków, -ocena warunków gruntowo-wodnych, -odbiory wykopów budowlanych, -kontrola zagęszczenia gruntu, -nadzór geologiczny nad inwestycjami. Pobrane próbki badane są w firmowym laboratorium. Klienci firmy mogą też uzyska...
 • ul. Smolańska 3/418, 70-026 Szczecin
  ...fizycznych i mechanicznych gruntów VII. Badania laboratoryjne wody; VIII. Kompleksowa obsługa geotechniczna inwestycji; IX. Kompleksowa obsługa inwestycji od strony formalno-prawnej (pozwolenia na budowę, uzgodnienia, opinie i decyzje)...