Na mapie

Wyniki dla Inwentaryzacje przyrodnicze w lokalizacji pomorskie - 12 firm

 • ...zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia wodnoprawne itd.), • obliczenia i akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, • obliczenia hałasu dla przedsięwzięć, • wykonanie opracowań przyrodniczo - krajobrazowych do planów i projektów, • inwentaryzacje i opinie przyrodniczo - botaniczne, • prowadzenie...

 • Prohabitat Rafał Bodzioch

  (1 opinia)
  województwo pomorskie (dlaczego nie widzę nazwy ulicy?) w odległości 481 km

  ...pozwoleń na wycinkę drzew. Przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring porealizacyjny. Współpracujemy z administracjami publicznymi i zewnętrznymi zleceniodawcami. Wykonamy dla Państwa plany gospodarki niskoemisyjnej, opracowania ekofizjograficzne oraz plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ponadto tworzymy...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 15:00
  2. wtorek:
   08:00 - 15:00
  3. środa:
   08:00 - 15:00
  4. czwartek:
   08:00 - 15:00
  5. piątek:
   08:00 - 15:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • Ksar Nadzór Archeologiczny i nadzór przyrodniczy

  (0 opinii)
  województwo pomorskie (dlaczego nie widzę nazwy ulicy?) w odległości 483 km

  ...Głównym przedmiotem działalności naszej firmy KSAR jest realizacja prac archeologicznych. Jesteśmy w stanie wykonać także prace przyrodniczo-środowiskowe, w tym nadzory przyrodnicze, ekspertyzy, monitoring zoologiczny i botaniczny. Ponadto oferujemy: - ekspertyzy dendrologiczne, - inwentaryzacje dendrologiczne, - raporty oddziaływania...

 • Pracownia Ochrony Środowiska mgr inż. Paweł Molenda

  (0 opinii)
  województwo pomorskie (dlaczego nie widzę nazwy ulicy?) w odległości 288 km

  ...porealizacyjne, a także pomiary i badania. Do naszych zadań należy także projektowanie zagospodarowania przejść dla zwierząt oraz projektowanie nasadzeń zieleni. Ponadto w świadczymy takie usługi jak: • inwentaryzacja drzew i krzewów, • projekty kompensacji przyrodniczych, • projekty minimalizacji wpływu na przyrodę ożywioną i ich realizację, • monitoringi...

 • Pelagius Consulting Krzysztof Czechowski

  (0 opinii)
  województwo pomorskie (dlaczego nie widzę nazwy ulicy?) w odległości 291 km

  ...odpadami, szkolenia, audyty wewnętrzne), - Raporty środowiskowe (tzn. raporty o oddziaływaniu na środowisko), - Karty informacyjne przedsięwzięć, - Audyty ekologiczne, - Przeglądy ekologiczne, - Pozwolenia zintegrowane, - Inwentaryzacje przyrodnicze, - Wycinka drzew - inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeby wycinki drzew, - Pozwolenia na wprowadzanie...

 • Rafał Bartosz Eko Eksplorer

  (0 opinii)
  województwo pomorskie (dlaczego nie widzę nazwy ulicy?) w odległości 445 km

  ...rodowiska, karta informacyjna przedsięwzięcia, ekspertyzy przyrodnicze, ekspertyzy ornitologiczne, inwentaryzacje przyrodnicze, monitoring przyrodniczy, opinie przyrodnicze, opinie ornitologiczne, nadzór przyrodniczy, ekspertyzy botaniczne, inwentaryzacje botaniczne, inwentaryzacje siedlisk przyrodniczych, monitoring siedlisk przyrodniczych, scerrning...

 • Bartosz Startek

  (0 opinii)
  województwo pomorskie (dlaczego nie widzę nazwy ulicy?) w odległości 287 km

  ...Inwentaryzacja przyrodnicza * Inwentaryzacja dendrologiczna oraz wycena drewna na pniu * Monitoring przyrodniczy * Nadzór przyrodniczy * Ekspertyza przyrodnicza * Ekspertyza dendrologiczna * Karta Informacyjna Przedsięwzięcia * Raport oddziaływania na środowisko * Ocena oddziaływania na środowisko/obszary Natura 2000 * Minimalizacja...

 • ...Oferta: - wykonanie inwentaryzacji ptakóworaz nietoperzy na budynkach objętych termomodernizacją - wykonanie oceny oddziaływania farm wiatrowych na ptaki - wykonanie oceny oddziaływania farm wiatrowych na nietoperze - wykonanie oceny wpływu na środowisko przyrodnicze inwestycji drogowych, kolejowych i innych - inwentaryzacja przyrodnicza na obszarach...

 • Nietoperek Aneta Zapart

  (0 opinii)
  ul. Komandorska 48/20, Gdynia

  ...innymi: - monitoring chiropterologiczny, - inwentaryzacje i ekspertyzy chiropterologiczne, - inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze gadów, - inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze płazów, - inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze ptaków, - inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze ssaków. Co więcej, chętnie edukujemy osoby zainteresowane w kierunku...

  1. poniedziałek:
   09:00 - 22:00
  2. wtorek:
   09:00 - 22:00
  3. środa:
   09:00 - 22:00
  4. czwartek:
   09:00 - 22:00
  5. piątek:
   09:00 - 22:00
  6. sobota:
   09:00 - 22:00
  7. niedziela:
   09:00 - 22:00
 • ...Oferujemy Państwu wstępny szkic planowanej inwestycji wraz z rzutem z góry całego obiektu i projektem detalu. Dostarczamy także wykaz roślin i potrzebne zabiegi pielęgnacyjne. Nasze usługi obejmują takie prace jak: - aranżacja tarasów, - aranżacja balkonów, - inwentaryzacja urbanistyczna, - inwentaryzacja dendrologiczna, - rewaloryzacja terenów...

 • ...oceny oddziaływania na środowisko, - pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, - pomiary hałasu, - przygotowanie wniosków, - screening stanu środowiska, - projekty rekultywacji, - operaty wodnoprawne, - pozwolenia wodnoprawne, - pozwolenia zintegrowane dla instalacji ippc, - inwentaryzacje przyrodnicze. Ochrona środowiska jest dla nas ważna. Dbamy...

  1. poniedziałek:
   9:00 - 17:00
  2. wtorek:
   9:00 - 17:00
  3. środa:
   9:00 - 17:00
  4. czwartek:
   9:00 - 17:00
  5. piątek:
   9:00 - 17:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • Pracownia Badań Ekologicznych "NATURA" Marek Wierzba

  (0 opinii)
  województwo pomorskie (dlaczego nie widzę nazwy ulicy?) w odległości 343 km

  ...dendrologiczne * opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko; * inwentaryzacje i diagnozy przyrodniczo-planistyczne dla powiatów i gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; * dokumentacje dla projektowanych obszarów chronionych; Poza tym podejmujemy się wykonawstwa planów ochrony istniejących obszarów chronionych...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 16:00
  2. wtorek:
   08:00 - 16:00
  3. środa:
   08:00 - 16:00
  4. czwartek:
   08:00 - 16:00
  5. piątek:
   08:00 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte