Inwestkor

Zastępujemy Inwestora na całym etapie procesu inwestycyjnego

Nadzór budowlany
ul. Jasna 22 lok. 8, 85-205 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie
poniedziałek Otwarte całą dobę
wtorek Otwarte całą dobę
środa Otwarte całą dobę
czwartek Otwarte całą dobę
piątek Otwarte całą dobę
sobota Otwarte całą dobę
niedziela Otwarte całą dobę
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
881 400 082
Adres korespondencyjny
ul. Jasna 22 lok. 8, 85-205 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie

Informacje

Opis działalności
Jesteśmy prężnie rozwijającą się polską firmą, która powstała z myślą o potrzebie minimalizacji kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej i prywatnej. Usprawniając obiektowe instalacje techniczne zapewniamy oszczędność energii oraz komfort użytkowania poszczególnych pomieszczeń. Koordynujemy optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki obiektu.
Produkty i usługi
- ekspertyzy techniczne wskazujące kierunki modernizacji instalacji HVAC (grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) pod względem zwiększenia efektywności energetycznej i zwiększenia komfortu klimatycznego powietrza w pomieszczeniach przebywania ludzi (temperatura, wilgotność, odpowiednia wymiana powietrza, zawartość cząstek smogowych, chloru, ozonu w powietrzu, hałas)

EKSPERTYZY TECHNICZNE
EKSPERTYZY ENERGETYCZNE
EKSPERTYZY KOMFORTU KLIMATYCZNEGO
EKSPERTYZY SMOGOWE
EKSPERTYZY WENTYLACJI BASENOWEJ
EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ I INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ
EKSPERTYZA POPRAWNOŚCI WYKONANIA I FUNKCJONOWANIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I KLIMATYZACYJNEJ
POMIARY I REGULACJA WYDAJNOŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
POMIARY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

EKSPERTYZA ZAWARTOŚCI CHLORU CL2 W POWIETRZU
EKSPERTYZA ZAWARTOŚCI OZONU O3 W POWIETRZU
EKSPERTYZA ZAWARTOŚCI DWUTLENKU WĘGLA CO2 W POWIETRZU
EKSPERTYZA ZAWARTOŚCI TLENKU WĘGLA CO W POWIETRZU
POMIAR TEMPERATURY POWIETRZA
POMIAR WILGOTNOŚCI POWIETRZA
POMIAR HAŁASU
POMIARY TERMOWIZYJNE
POMIAR CZĄSTEK SMOGOWYCH W POWIETRZU

- inwestorstwo zastępcze (project management) procesów budowlanych ze szczególnym naciskiem na procesy budowlane mające na celu modernizację: energetycznąi komfortu klimatycznego

-nadzory budowlane poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego


Co zyskujesz dzięki niezależnym ekspertyzom?

- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
- podwyższenie klasy energetycznej obiektu
- zwiększenie komfortu użytkowania obiektu

Co zyskujesz dzięki inwestorowi zastępczemu?

- oszczędność finansowa procesu inwestycyjnego
- maksymalne skrócenie etapu projektowego i realizacyjnego
- koordynację całego procesu inwestycyjnego
- profesjonalny nadzór techniczny
- oszczędność czasu i stresu
Marki i specjalizacje
Poza szeroką gamą ekspertyz technicznych zarządzamy jako Inwestor Zastępczy procesami budowlanymi na każdym etapie, zapewniając optymalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zamierzonego przedsięwzięcia.

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń