Wyniki dla frazy: mapy plany w lokalizacji powiat stargardzki, zachodniopomorskie - 1 firma.

  • Rynek Staromiejski 5/1, 73-110 Stargard
    ...inwentaryzację po wykonawcze, - wytyczenia obiektów, - podziały działek, - wznowienia granic, - klasyfikacje gruntów. Poza tym firma zajmuje się wykonywaniem map analogowych, rastrowych oraz wektorowych. Inne czystości związane z przygotowaniem map do celów planistycznych to między innymi geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze, klasyfikacja gruntów, podzia...