PPMS Pracownia Ochrony Środowiska

Sporządzanie analiz i raportów środowiskowych

Ochrona środowiska
ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka mazowieckie
(2 opinie) napisz opinię
Strona www
Telefon
608 341 184
Może cię zainteresować
PPMS Pracownia Ochrony Środowiska

Informacje

Opis działalności
Pracownia Ochrony środowiska PPMS znajduje się w Ostrołęce, w województwie mazowieckim. Jej głównym celem jest doradztwo dla firm w zakresie ochrony środowiska. Firma zajmuje się naliczaniem opłat gospodarczych, przygotowaniem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, a także pomocą w przestrzeganiu Prawa ochrony środowiska. Właścicielem firmy jest Przemysław Pazik. Zapraszamy.
Produkty i usługi
Aktualna polityka Państwa zakłada ochronę środowiska oraz racjonalne korzystanie z jej zasobów. Każda firma, która wprowadza do środowiska pyły lub gazy musi ponosić odpowiednie opłaty z tego tytułu. Prowadzenie zakładu przemysłowego lub planowanie inwestycji powinno być zgodne z obowiązującymi normami ustalonymi przez państwowe przepisy. Podczas produkcji wytwarzane są różnego rodzaju odpady, które należy ewidencjonować. Wiele sektorów wprowadza do środowiska zanieczyszczenia związane z emisją zorganizowaną i niezorganizowaną. W takim przypadku należy sporządzań coroczny Raport Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pracownia Ochrony Środowiska powstała właśnie po to, aby pomagać mniejszym i większym firmom w realizacji wszystkich zadań zaplanowanych w decyzjach administracyjnych. W ofercie pracowni znajduje się między innymi:
- naliczanie opłat produktowych,
- ewidencja odpadów oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
- zestawienie danych o sposobach gospodarowania odpadami i o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- przygotowanie sprawozdań OPAK1, OPAK2, OPAK3
- pomoc w przestrzeganiu systemu ISO 14001:2008 oraz ISO 14001:2015,
- monitoring przestrzegania Prawa ochrony środowiska,
- doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu,
- doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych,
- nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi.

Pracownia sporządza także raporty środowiskowe w przypadku planowania inwestycji. Przygotowuje specjalne karty informacje na temat planowanego przedsięwzięcia.

Pracownia przygotowuje także operaty wodnoprawne niezbędne w przypadku uzyskania decyzji na pobieranie wody, odprowadzanie ścieków oraz budowę urządzeń wodnych.

Klienci mogą także uzyskać opracowania hydrogeologiczne oraz analizy akustyczne związane z hałasem.

Zapraszamy do skorzystania z usług Pracowni Ochrony Środowiska PPMS z Ostrołęki.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:

Opinie

(2 opinie) napisz opinię
Y
Ygugik
Współpracujemy już od jakiegoś czasu. Firma regularnie sporządza wszystkie dokumenty, których wymaga rząd w zakresie wytwarzania odpadów. Dzięki nim pozyskałem niezbędne pozwolenia.
M
Mariusz
Naprawdę polecam tę firmę! Doskonale znają wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Okazało się, że trzeba spełnić masę wymagań, jeżeli chce się rozpocząć inwestycję budowlaną. Firma wystąpiła o wszystkie pozwolenia, sama też dokonała odpowiednich analiz. Dzięki niej cały proces bardzo się skrócił.