Archiwista

Naszą misją jest dostarczanie klientom wysokiej jakości usług archiwistycznych.

Archiwa i archiwizacja danych
ul. Loteryjki 71, 01-937 Warszawa Bielany, mazowieckie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
602 346 635
228773629
03-126 Warszawa, ul. Picassa 3 /13
226147602
226147970
Adres korespondencyjny
ul. Loteryjki 71, 01-937 Warszawa Bielany, mazowieckie

Informacje

O nas
Usługi Archiwalne ARCHIWISTA to firma prowadzona w oparciu o "Prawo o działalności gospodarczej". Działamy na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego od marca 1992 roku.
Firma zarejestrowana jest przez Delegaturę Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Warszawa Białołęka pod numerem 112651. Magazyn archiwalny znajduje się w Warszawie na Woli przy ulicy Redutowej 25.
Wszystkie czynności związane z archiwizacją, przechowywaniem i niszczeniem dokumentacji wykonujemy z najwyższą starannością i w oparciu o obowiązujące przepisy archiwalne.
Działalność firmy i przechowywane dokumenty ubezpieczone są od wszelkich ryzyki w zakresie OC w TU Allianz S.A.

Nasze usługi mają charakter kompleksowy, obejmują wszystkie prace, począwszy od organizacji archiwum/składnicy akt, poprzez archiwizację, brakowanie po zniszczenie wydzielonych do brakowania akt.

Posiadamy dwudziestoletnie doświadczenie w branży, a nasi pracownicy to zespół profesjonalnych archiwistów, mających wykształcenie wyższe oraz ukończone kursy archiwalne organizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Główny specjalista w firmie ukończył w 2010 roku podyplomowe studia w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2005 roku dla potrzeb Centrali BGŻ S.A. zorganizowaliśmy od podstaw Archiwum Personalne, umieszczając w nim kilkadziesiąt tysięcy uporządkowanych przez nas akt osobowych. Specjalnie dla tego projektu stworzyliśmy program komputerowy do szybkiego wyszukiwania akt.

Oferujemy atrakcyjne ceny. Na życzenie klientów bezpłatnie sporządzamy oferty kosztorysowe, po uprzedniej lustracji archiwum/składnicy akt. Nasze oferty każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych wymagań i potrzeb klientów.
Przechowujemy dokumentację firm na nośnikach elektronicznych, jako kopie zapasowe w ogniotrwałych kasach pancernych.
Wykonujemy Instrukcje Kancelaryjne, Instrukcje Archiwalne, Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt.
Opis działalności
Wszystkie czynności związane z archiwizacją, przechowywaniem i niszczeniem dokumentacji wykonujemy z najwyższą starannością i w oparciu o obowiązujące przepisy archiwalne.
Produkty i usługi
Oferta skierowana jest do wszystkich instytucji, niezależnie od ich formy własności, wielkości oraz gałęzi gospodarki, dla których ważny jest porządek w dokumentacji i szybki dostęp do zawartych w nich informacji.


*Archiwizacja

Kwalifikacja do odpowiednich kategorii archiwalnych
Systematyzacja akt według komórek organizacyjnych
Formowanie jednostek archiwalnych
Opracowanie środków ewidencyjnych w postaci spisów zdawczo-odbiorczych akt(w wersji papierowej i elektronicznej)

*Brakowanie dokumentacji

Wydzielanie przeterminowanej dokumentacji nie archiwalnej
Sporządzanie niezbędnych dokumentów brakowania(spisy zdawczo-odbiorcze, protokół,wniosek do właściwego Archiwum Państwowego)
Wywóz i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami-po uzyskaniu zgody właściwego Archiwum Państwowego lub właściciela firmy tam gdzie zgoda archiwum nie jest wymagana
Potwierdzanie zniszczenia certyfikatem

*Przechowywanie akt

Zarchiwizowana dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach spełniających normy przeciwpożarowe, ochrony i bezpieczeństwa, a także zabezpieczona przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych.
Wszystkie dokumenty uzyskują sygnatury archiwalne i umieszczone są w systemie komputerowym magazynu, co pozwala na natychmiastowe odszukanie potrzebnych akt.
Gwarantujemy klientom nieskrępowany dostęp do przechowywanych dokumentów w całym okresie ich przechowywania. Wskazane przez klientów dokumenty dostarczamy w postaci oryginałów, a także drogą faksową i internetową, w zależności od życzeń i potrzeb klienta.
Do przechowania przyjmujemy akta uporządkowane i skatalogowane. W szczególnych przypadkach porządkowanie przyjętej dokumentacji wykonujemy po przejęciu akt w naszym magazynie.

*Opracowanie procedur
Na indywidualne zapotrzebowanie klienta tworzymy procedury kancelaryjno-archiwalne, uwzględniające specyfikę działalności każdej firmy.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń