Biuro Wyceny Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pawlińska

Profesjonalne i kompleksowe usługi

Wycena nieruchomości
ul. Starowiejska 64, 26-900 Kozienice mazowieckie
Poniedziałek 09:00 - 18:00
Wtorek 09:00 - 18:00
Środa 09:00 - 18:00
Czwartek 09:00 - 18:00
Piątek 09:00 - 18:00
Sobota 09:00 - 13:00
Niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Adres korespondencyjny
Ul. Starowiejska 6426 – 900 Kozienice
Może cię zainteresować
Biuro Wyceny Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pawlińska

Informacje

Opis działalności
Biuro Wyceny Nieruchomości znajduje się w miejscowości Kozienice, na terenie województwa mazowieckiego.Usługi wyceny świadczy Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pawlińska.
Produkty i usługi
Głównym profilem działalności jest świadczenie usług w zakresie szeroko pojętej wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pawlińska wykonuje opracowaniam, ekspertyzy i opinii.

Świadczone usługi mają na celu:
• ustalenie ceny dla potrzeb kupna/sprzedaży,
• zbycia w drodze przetargów,
• wniesienie aportów,
• zabezpieczenie kredytów bankowych,
• aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
• ustalenie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
• podziału majątku, zniesienia współwłasności,
• szacowania wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach,
• wyceny dla potrzeb egzekucji.

Od klienta wymagamy następujących dokumentów niezbędnych do sporządzenia opinii o wartości nieruchomości. Wymagane dokumenty zależą od rodzaju wycenianej nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy): akt notarialny, postanowienie sądowe, aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości, aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:
• akt notarialny/postanowienie sądowe/przydział lokalu
• odpis zwykły z Księgi Wieczystej (jeśli KW jest założona dla lokalu)
• zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

Nieruchomość gruntowa niezabudowane:
• akt notarialny/Postanowienie sądowe
• wypis i wyrys z rejestru gruntów
• odpis zwykły z Księgi Wieczystej
• kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej /wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana: aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej, kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej, aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, pozwolenie na budowę.

Zapraszam do współpracy!
Marki i specjalizacje
Biuro Wyceny Nieruchomości Rzeczoznawca Majątkowy Ewelina Pawlińska oferuje :
- lokalu mieszkalnego
- lokalu użytkowego
- nieruchomości komercyjnych
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej
- nieruchomości gruntowej zabudowanej
- nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ( innych ograniczonych praw rzeczowych)
-maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

Dodatkowe usługi:
Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, doradztwo prawne.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
kozienicki, puławski, radomski, rycki, Warszawa, zwoleński

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń