Wyniki dla nadzory robót elektrycznych w lokalizacji wielkopolskie - 7 firm.

Filtry:
 • ul. Wrzesińska 56, 62-025 Kostrzyn
  ...sporządzenie projektów elektrycznych, - prowadzenie robót elektrycznych, - nadzorowanie robót elektrycznych, - sporządzanie projektów powykonawczych, - wykonywanie instalacji elektrycznych, - adaptacja instalacji elektrycznych. Zajmiemy się sporządzeniem kosztorysów ofertowych, powykonawczych oraz inwestorskich. Oferujemy zarówno wykonanie...
 • 63-520 Grabów-Wójtostwo 1
  ...naszej ofercie można znaleźć kompleksową obsługę inżynierską inwestycji. Zajmujemy się realizacją usług związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych bądź inspektora nadzoru inwestorskiego. Podejmiemy się również odbioru robót budowlanych i elektrycznych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz Prawem...
 • ul. Sadownicza 7, 63-900 Sierakowo
  ...Posiadamy uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dysponujemy uprawnieniami kierownika robót elektrycznych oraz do projektowania instalacji. Nadzorujemy budowę instalacji takich jak: - sieci elektryczne, - instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, - sieci...
 • ul. Lęborska 50b, 60-431 Poznań
  ...instalacji elektrycznych, - remontu łazienki, kuchni i innych pomieszczeń, - montażu ścianek działowych, - malowania pomieszczeń, - docieplania budynków, - układania paneli i płytek, - adaptacji poddaszy. A jest to wyłącznie początek naszych możliwości. Nadzór nad budową i wykończeniem budynku zazwyczaj sprawuje sam właściciel. Bezproblemowy kontakt...
 • ul. Kwiatowa 16, 63-200 Jarocin
  ...Realizujemy projekty w zakresie architektury oraz branży elektroenergetycznej. Zapewniamy profesjonalne wykonanie dokumentacji technicznych, obsługi inwestycji oraz pełnienie nadzoru technicznego i kierowanie robotami budowlanymi w branży elektroenergetycznej. Tworzymy projekty w zakresie architektury oraz branży elektroenergetycznej. Nasze biuro...
 • ul. Korczak 38A/6, 62-800 Kalisz
  ...moją ofertę składa się kompleksowe sporządzenie kosztorysów, przedmiarów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i inwestorskich, przygotowanie, prowadzenie i koordynacja robót budowlanych oraz realizacja zadania inwestycyjnego pod kątem obsługi techniczno–ekonomicznej. Dokonuję wycen w oparciu o programy do kosztorysowania (Sekocenbud) oraz...
 • ul. Poznańska 13/1, 62-090 Sobota
  ...projekty wykonawcze wielobranżowe, - Projekty termomodernizacji, - Projekty kolorystyki elewacji, - Inwentaryzacje, - Kosztorysy, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - Świadectwa charakterystyki energetycznej, - Pełnimy również nadzory autorskie. Projekty wszelkich obiektów...