Wyniki dla opracowanie dokumentacji technicznej w lokalizacji śląskie - 10 firm.

Filtry:
 • ul. Architektów 274a, 44-151 Gliwice
  ...budowlany z zakresu: - opracowanie dokumentacji technicznej - wykonanie kosztorysów - nadzór inwestorski nad wykonaniem robót - opracowanie opinii i ocen technicznych budynków (ekspertyzy techniczne) - projekty rozbiórki budynków...
 • ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice
  ...urządzeń, sieci i instalacji energetycznych w zakresie: G-1 – elektryczność, G-2 – ciepło, G-3 – gaz. Szkolenia i egzaminy organizujemy w naszej siedzibie lub u Zleceniodawcy. Posiadamy Ośrodek Rzeczoznawstwa , który zapewnia usługi: • opracowanie ekspertyz i opinii techniczno-ekonomicznych, • sporządzanie niezbędnej dokumentacji technicznej (m.in...
 • ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
  ...instrukcji BHP do maszyn i urządzeń w zakładach, - terminowe sporządzanie dokumentacji powypadkowych, - sporządzanie kart wypadku w drodze do pracy jak i z pracy, - prowadzenie ewidencji i monitorowanie pracowników pod względem szkoleń BHP, - prowadzenie audytów wewnętrznych oraz kontroli warunków pracy. Dodatkowo zajmujemy się zgłaszaniem wniosków...
 • Parkowa 14, 41-103 Siemianowice Śląskie
  ...szkoleń wstępnych i okresowych BHP i PPOŻ. Szkolenia wstępne przeznaczone są dla osób zaczynających pracę, zaś ze szkoleń okresowych mogą skorzystać pracodawcy, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni, osoby na stanowiskach kierowniczych. Ponadto świadczymy takie usługi jak: - sporządzenie dokumentacji...
 • ul. Chorzowska 113, 44-100 Gliwice
  ...konserwację wózków jezdniowych podnośnikowych, na wykonywanie napraw i modernizację. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną, tym samym gwarantujemy profesjonalną obsługę w zakresie oceny stanu technicznego urządzeń, ich identyfikacji oraz przygotowania i opracowania dokumentacji. Rejestrujemy też wózki jezdniowe podnośnikowe w Urzędzie Dozoru...
 • ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno
  ...ZAKRES ROBÓT WYBURZENIA MECHANICZNE RĘCZNE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW WYSOKICH Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK LINOWYCH PRACE ZIEMNE I WYKOPY OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO REALIZACJI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH W zakresie wyburzeń, rozbiórek i demontaży oferujemy pełen wachlarz usług. Począwszy od wykonania projektu, uzyskania pozwolenia...
 • ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko-Biała
  ...Zapewniamy w tym zaplecze gastronomiczne, usługi kserograficzne i sprzęt audiowizualny. Nasza działalność opiera się również na pracach technicznych. Zajmujemy się oceną maszyn pod względem wymagań bhp, opracowaniem dokumentacji technicznej urządzeń, ekspertyzami budowlanymi, opracowaniami projektowo-konstrukcyjnymi, pomiarami elektrycznymi, doradztwem...
 • ul. Jasna 31 b, 44-122 Gliwice
  ...Idziemy w parze z nowoczesną technologią. Od lat z powodzeniem zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych dla budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Nasza siedziba znajduje się w Gliwicach. Zajmujemy się również opracowaniem dokumentacji projektowej instalacji uziemienia czy układów...
 • ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała
  ...wszystkich produkowanych wyrobów własnych Ponadto oferujemy: • pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny • remonty napędów produkcji własnej i innych producentów, • możliwość wykonania wyrobów specjalnych wg dokumentacji opracowanej wewnątrz firmy lub na podstawie dokumentacji klienta, • doradztwo techniczne i ekspertyzy napędów. Zajmujemy się świadczeniem...
 • ul. Wąska 25, 43-100 Tychy
  ...bieżąco wykonujemy pełną dokumentację techniczną w celu rzetelnej realizacji inwestycji. W zakres naszych usług wchodzą między innymi: - autoryzacja i weryfikacja projektów zagranicznych, - opracowanie dokumentacji wielobranżowej wraz z koordynacją, - opracowanie dokumentacji przetargowych i zapytań ofertowych, - inwentaryzacje, - nadzory...