Na mapie

Wyniki dla Pozwolenie na emisję pyłów do powietrza w lokalizacji Polska - 16 firm

 • ...zintegrowane, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenia wodnoprawne itd.), • obliczenia i akredytowane pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, • obliczenia hałasu dla przedsięwzięć, • wykonanie opracowań przyrodniczo - krajobrazowych do planów i projektów, • inwentaryzacje i opinie przyrodniczo - botaniczne, • prowadzenie...

 • ...Specjalizujemy się: Przygotowanie ocen środowiskowych takich jak: - raportów oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, (dla elektrowni wiatrowych, biogazowni, innych inwestycji przemysłowych i drogowych), - wniosków o wydanie pozwoleń emisyjnych: - pozwolenia na emisje pyłów i gazów do powietrza, - pozwolenia na odprowadzanie ścieków...

 • ...Pozwolenia zintegrowane, - pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, - raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, - pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, - pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza, - opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki, * geologia i hydrogeologia, * operaty wodnoprawne...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 16:00
  2. wtorek:
   08:00 - 16:00
  3. środa:
   08:00 - 16:00
  4. czwartek:
   08:00 - 16:00
  5. piątek:
   08:00 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • ...Pozwolenia zintegrowane, - pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, - raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, - pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, - pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza, - opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki, * geologia i hydrogeologia, * operaty wodnoprawne...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 16:00
  2. wtorek:
   08:00 - 16:00
  3. środa:
   08:00 - 16:00
  4. czwartek:
   08:00 - 16:00
  5. piątek:
   08:00 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • ...Pozwolenia zintegrowane, - pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, - raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, - pozwolenia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, - pozwolenia na emitowanie gazów i pyłów do powietrza, - opracowania z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki, * geologia i hydrogeologia, * operaty wodnoprawne...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 16:00
  2. wtorek:
   08:00 - 16:00
  3. środa:
   08:00 - 16:00
  4. czwartek:
   08:00 - 16:00
  5. piątek:
   08:00 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • ...emisję technologiczną, - pobór wód, - zrzut ścieków, •sporządzanie wszelkiego rodzaju zbiorczych zestawień, informacji i sprawozdań, do których podmiot jest zobowiązany w zakresie ochrony środowiska,m.in.: - zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów,o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku...

  1. poniedziałek:
   07:30 - 16:00
  2. wtorek:
   07:30 - 16:00
  3. środa:
   07:30 - 16:00
  4. czwartek:
   07:30 - 16:00
  5. piątek:
   07:30 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • ...wibracji, - pomiary wydatku energetycznego, - oceny oddziaływania na środowisko, - operaty wodno prawne, - programy gospodarki odpadami, - dokumentacje o wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, - dokumentacje hydrogeologiczne. Posiadając własne laboratorium wykonujemy między innymi: - analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków...

  1. poniedziałek:
   07:30 - 15:00
  2. wtorek:
   07:30 - 15:00
  3. środa:
   07:30 - 15:00
  4. czwartek:
   07:30 - 15:00
  5. piątek:
   07:30 - 15:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • Eko-Serwis Zakład Badawczy

  (0 opinii)
  ul. Rzeźnicza 2, Bielsko-Biała

  ...Pełna oferta usług: * Powietrze atmosferyczne - Pomiary emisji zewnętrznej pyłów i związków chemicznych - Pomiary krotności wymiany powietrza - Sporządzanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko - Sporządzanie wniosków o pozwolenie wprowadzania pyłów i związków chemicznych do powietrza - Sporządzanie ewidencji zanieczyszcze...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 16:00
  2. wtorek:
   08:00 - 16:00
  3. środa:
   08:00 - 16:00
  4. czwartek:
   08:00 - 16:00
  5. piątek:
   08:00 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • Eko Consulting Sp. z o.o.

  (0 opinii)
  ul. Konfederacka 5/2, Kraków

  ...pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza.Sprawujemy nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony środowiska.Oferujemy również pełne doradztwo w zakresie którego zajmujemy się: - interpretacją przepisów prawa - udzielenie informacji na temat bieżących przepisów...

 • ...przeciwpożarowych w tym instalacji tryskaczowych oraz wentylacji oddymiającej w oparciu o modelowanie komputerowe CFD, - projektypomostów, stawów wodnych i obiektów hydrotechnicznych. Opracowania środowiskowe: - wykonanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, - wykonanie wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza pyłów i gazów oraz zgłoszenia...

 • "Tech-Eko"

  (0 opinii)
  ul. Głowackiego 18 /1, Świdnica

  ...Terminowe składanie sprawozdań Ważność i zakres decyzji Przestrzeganie przepisów DOKUMENTACJE WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO (IPPC) EMISJA DO POWIETRZA: Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Zgłoszenia instalacji Programy ograniczenia niskiej emisji GOSPODARKA ODPADAMI: Wnioski o wydanie: - pozwolenia na...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 16:00
  2. wtorek:
   08:00 - 16:00
  3. środa:
   08:00 - 16:00
  4. czwartek:
   08:00 - 16:00
  5. piątek:
   08:00 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • Eco-Hera Tomasz Krynicki

  (0 opinii)
  ul. Kurczaba 12/8, Kraków

  ...Nasz zakład specjalizuje się w pracach badawczych w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy doradztwo na temat innowacyjnych rozwiązań dotyczących dbania o nasze środowisko naturalne. Prowadzimy również niezbędną dokumentację w tym zakresie tj. wykonujemy wnioski i pozwolenia dotyczące m.in. przetwarzania i usuwania odpadów czy emisji...

  1. poniedziałek:
   06:00 - 18:00
  2. wtorek:
   06:00 - 18:00
  3. środa:
   06:00 - 18:00
  4. czwartek:
   06:00 - 18:00
  5. piątek:
   06:00 - 18:00
  6. sobota:
   06:00 - 16:00
  7. niedziela:
   zamknięte
 • ...na emisję gazów i pyłów, a także wykonujemy sprawozdania bazowe do pozwoleń zintegrowanych. W zakresie geologii zajmujemy się opiniami geotechnicznymi, dokumentacjami geotechnicznymi i projektami geotechnicznymi. Nasza bogata oferta obejmuje sondowania statyczne i dynamiczne, a także wiercenia, w tym wiercenia geotechniczne i hydrogeologiczne...

 • ...planowanego przedsięwzięcia doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięć Pozwolenia zintegrowane wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC) Powietrze wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgłoszenia instalacji pomiary emisji zanieczyszczeń Odpady wnioski o wydanie pozwolenia...

 • Greenlynx Paweł Ryś

  (1 opinia)
  al. Warszawska 227B, Tarnobrzeg

  ...Sprawozdanie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych; - Prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów i opakowań (BDO) - Dokumentacja F-gaz (BDS, BDR, CRO)- f-gazy kompleksowe doradztwo - Pozwolenia i zezwolenia w zakresie ochrony środowiska: - Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, - Pozwolenie wodnoprawne - operat wodnoprawny...

  1. poniedziałek:
   08:00 - 16:00
  2. wtorek:
   08:00 - 16:00
  3. środa:
   08:00 - 16:00
  4. czwartek:
   08:00 - 16:00
  5. piątek:
   08:00 - 16:00
  6. sobota:
   zamknięte
  7. niedziela:
   zamknięte
 • Eko-Synergia

  (0 opinii)
  ul. Lęborska 3b, Gdańsk

  ...związkóworganicznych (LZO) oraz oznaczanie innych substancji emitowanych do środowiska - pomiary emisji hałasu do środowiska - pozwolenia środowiskowe: decyzje na zrzut ścieków, pobór wód, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zintegrowane, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu do środowiska i inne - badania...