Wyniki dla prywatny akt oskarżenia w lokalizacji Katowice, śląskie - 1 firma.

Sprawdź też wyniki w innych lokalizacjach
Filtry:
  • ul. Wojewódzka 16 /3, 40-026 Katowice
    ...podejrzanego/pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją. - reprezentowanie oskarżonego/oskarżycielaposiłkowego przed sądami wszystkich instancji. - sporządzanie zażaleń, apelacji, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków w sprawach o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, ułaskawienie, wydanie wyroku łącznego...