Wyniki dla terapia dzieci z niedosłuchem - 2 firmy.

Filtry:
  • ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice
    ...artykuły do diagnozowania i leczenia schorzeń natury rozwojowej i psychologicznej. Zaliczają się do nich autyzm, zespół Downa, Asperger i inne zaburzenia. Dzieci z tymi przypadłościami mogą otrzymać specjalne podręczniki i zestawy ćwiczeń. Wymienione informacje to nie wszystko, czego można się dowiedzieć o działalności wydawnictwa Komlogo. Pełną ofert...
  • ul. Boczna 6, 44-240 Żory
    ...dysleksją, - z dysortografią, - z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), - z zaburzeniami przetwarzania centralnego (niedosłuch centralny), - z zaburzeniami koncentracji, - z dyspraksją. Pozytywne efekty terapii obserwuje się również u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z zespołem Downa, a także z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metoda ta stosowana...