Wyniki dla tworzenie map do celów projektowych w lokalizacji mazowieckie - 23 firmy.

Filtry:
 • ul. Górna 40B/16, 09-402 Płock
  ...podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu, - wyznaczanie punktów głównych, - redakcja map, - tworzenie map aktualizacyjnych, - tworzenie map do celów projektowych, - pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne, - inwentaryzacja budowli, - inwentaryzacja działki, - inwentaryzacja przyłączy, - inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, - rozgraniczenia i podziały...
 • ul. Górna 40B/16, 09-402 Płock
  ...redakcja map, - tworzenie map aktualizacyjnych, - tworzenie map do celów projektowych, - pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne, - inwentaryzacja budowli, - inwentaryzacja działki, - inwentaryzacja przyłączy, - inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, - rozgraniczenia i podziały nieruchomości, - podział geodezyjny budynku, - połączenia działek, - wykaz...
 • ul. Poniatowskiego 6b/9, 05-500 Piaseczno
  ...wykazu synchronizacyjnego, - sporządzenie wykazu zmian gruntowych. Zajmujemy się również sporządzaniem różnego rodzaju map. Wykonujemy między innymi mapy do celów projektowych lub prawnych, mapy numeryczne i aktualizacyjne. Odpowiadamy też za tyczenie urządzeń podziemnych, obiektów budowlanych, sieci przesyłowych, tras oraz granic działek...
 • ul. Moniuszki 19, 06-212 Maków Mazowiecki
  ...Zajmuje się również wykonywaniem podziałów nieruchomości i działek oraz wytyczaniem i wznawianiem granic. Oferta jego biura obejmuje między innymi: - tyczenie obiektów, - inwentaryzacje powykonawcze, - mapy do celów projektowych, - mapy do celów prawnych, - pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, - pomiary pionowości, - obliczanie...
 • Adam Bobiński Usługi geodezyjne

  (0 opinii)
  Czwartek 08:00 - 16:00
  ul. Leśna 5, 06-200 Maków Mazowiecki
  ...podział nieruchomości czy nawet tworzenie planów Pozostała oferta obejmuje przede wszystkim: - inwentaryzacje gruntów - wyznaczanie granic gruntów pod budowy - pomiary geodezyjne - tworzymy mapy do celów projektowych - pomiary powierzchni użytkowych - mapy pomiarowe Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży geodezji i kartografii oraz niezbędny...
 • ALTUS Grzegorz Krasoń

  (0 opinii)
  Czwartek 08:00 - 20:00
  ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
  ...mapa do celów projektowych, - pomiary terenowe, - wytyczanie budynku, - wznowienie granic, - niwelacje terenu. Obsługa geodezyjna zawsze musi być na najwyższym poziomie, w naszej firmie gwarancją tego są uprawnieni geodeci. Geodeci w naszej firmie posiadają wieloletnie doświadczenie. Ponadto posiadamy uprawnienia operatorów bezzałogowych statków...
 • ul. Żeromskiego 31, 26-610 Radom
  ...kolejowego. Ponadto wykonujemy: pomiary mas ziemnych, mapy do celów projektowych, mapy jednostkowe, mapy numeryczne. Do naszych zadań należą również inwentaryzacje powykonawcze budynków, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy oraz tyczenie budynków. Zapewniamy terminowość i pełen profesjonalizm. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług firmy...
 • ul. marsz. Piłsudskiego 30, 05-870 Błonie
  ...Oferujemy szeroką gamę usług z naszej branży. Jesteśmy specjalistami w zakresie geodezji, zapewniamy fachowe doradztwo. Świadczymy usługi kartograficzne, tworzymy mapy do celów projektowych w postaci analogowej i numerycznej. Wykonujemy tyczenie i powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, urządzeń infrastruktury technicznej oraz...
 • pl. Nowy Rynek 8/1, 09-200 Płock
  ...oferta obejmuje usługi, takie jak: - podziały nieruchomości, - sporządzanie pomiarów geodezyjnych, - wznowienia granic, - tyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu, - inwentaryzacje powykonawcze, - wytyczenia budynków, - tworzenie map do celów projektowych. - przeprowadzanie inwentaryzacji architektonicznych czy szybów windowych, - sporządzanie...
 • ul. Zamiejska 9/17, 03-580 Warszawa
  ...Firma GEOMIAR oferuje usługi w zakresie obsługi inwestycji. Czynności te obejmują przede wszystkim przygotowanie map do celów projektowych pod obiekty kubaturowe i urządzenia infrastruktury technicznej, uzgadnianie dokumentacji w ZUD, tyczenie budynków i urządzeń technicznych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej budynków i urządze...
 • ul. Jabłoniowa 109, 05-520 Turowice
  ...wiadczymy kompleksowe usługi w zakresie: - wykonania projektów sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych - wykonania projektów przyłączy wodno - kanalizacyjnych - sporządzania operatów do pozwoleń wodnoprawnych - uzyskiwania map do celów projektowych - sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - doradztwa technicznego...
 • ul. Wilczycka 18/6, 02-488 Warszawa
  ...Państwo takie usługi geodezyjne jak: - sporządzanie map do celów projektowych, - podziały nieruchomości, - monitoring budowli, - obliczanie mas ziemnych, - sporządzanie map do odbioru budynku, - geodezja mostowa, - pomiary powykonawcze lokali i budynków, - tyczenie sieci, - uzgodnienia ZUD, - sporządzanie map numerycznych, - inwentaryzacje powykonawcze...
 • ul. Głuszca 6, 02-859 Warszawa
  ...Realizujemy pełen zakres robót geodezyjnych, takich jak: - kompleksowa obsługa inwestycji indywidualnych oraz komercyjnych, - wytyczenia i inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu, (wodociągi, kanalizacje, gaz, itp.) - sporządzanie map do celów projektowych, sądowych (w tym wtórniki numeryczne), - rozgraniczenia nieruchomości, - podziały...
 • ul. Reymonta 28, 96-500 Sochaczew
  ...Głównym profilem działalności jest kompleksowa obsługa w zakresie geodezji i kartografii. Firma specjalizuje się w tworzeniu map do celów projektowych i prawnych. Do podstawowych czynności wykonywanych przez geodetów należą w szczególności tyczenie budynków oraz pomiary geodezyjne. W ofercie znajdują się również między innymi: - podziały działek...
 • ul. Orlika 17d, 06-300 Przasnysz
  ...zawodowym, którzy służą fachowym doradztwem. Oferta obejmuje takie prace jak: - pomiary sytuacyjno-wysokościowe, - wykonanie pomiarów terenowych, - pomiary i opracowanie gis, - tworzenie map geodezyjnych do celów projektowych, w tym analogowe, cyfrowe lub numeryczne, - podział geodezyjny nieruchomości, - wznowienie granic nieruchomości, - tyczenie...
 • ul. Jabłoniowa 109, 05-520 Turowice
  ...wiadczymy kompleksowe usługi w zakresie: - wykonania projektów sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych - wykonania projektów przyłączy wodno - kanalizacyjnych - sporządzania operatów do pozwoleń wodnoprawnych - uzyskiwania map do celów projektowych - sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - doradztwa technicznego...
 • ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  ...Głównym profilem działalności są kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne. POmierz specjalizuje się w sporządzaniu map do celów projektowych, tyczeniach i inwentaryzacjach geodezyjnych oraz tworzeniu profili liniowych. W ofercie znajdują się również miedzy innymi: - zakładanie reperów, - pomiary sytuacyjno-wysokościowe,- tyczenie budynków...
 • ul. Wilczycka 18/6, 02-488 Warszawa
  ...Oferta firmy Geomark obejmuje takie prace geodezyjne jak: - inwentaryzacje powykonawcze, - sporządzanie map numerycznych, - podziały nieruchomości, - uzgodnienia ZUD, - monitoring budowli, - obliczanie mas ziemnych, - geodezja mostowa, - sporządzanie map do celów projektowych, - pomiary powykonawcze lokali i budynków, - sporządzanie map do odbioru...
 • ul. Orlika 17d, 06-300 Przasnysz
  ...znajdą Państwo takie prace jak: - podział geodezyjny nieruchomości, - tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu, - wykonanie pomiarów terenowych, - pomiary sytuacyjno-wysokościowe, - tworzenie map geodezyjnych do celów projektowych, w tym analogowe, cyfrowe lub numeryczne, -inwentaryzacje powykonawcze, w tym budynków, budowli, dróg, przyłączy...
 • Bodo Damian Usługi Geodezyjne

  (0 opinii)
  Czwartek 07:30 - 17:30
  ul. 1 Maja 5, 26-500 Szydłowiec
  ...Wykonujemy kompleksowe prace i usługi geodezyjne. Współpracujemy z osobami indywidualnymi, przedsiębiorcami oraz urzędami gmin i miast. Najczęściej zajmujemy się takimi pracami jak sporządzanie map do celów projektowych, wznowienia granic, tyczenie obiektów budowlanych, podziały nieruchomości, wydruki wielkoformatowe, Ponadto zajmujemy...
 • ul. Żytnia 2b, 06-300 Przasnysz
  ...biura znajdą Państwo przede wszystkim geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych. Tworzymy liczne rodzaje map np. mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych zarówno w wersji analogowej jak i numerycznej. Oferta zawiera również: * Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej * Pomiary oraz sporządzanie...
 • ul. Daszyńskiego 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  ...Gwarantujemy profesjonalne usługi. Mamy wieloletnie doświadczenie zawodowe a naszą kadrę tworzą wysoko wykwalifikowani geodeci i kartografowie. Dzięki naszej bogatej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić Państwu realizację nawet skomplikowanych zleceń. Oferta: - sporządzenie map do celów projektowych, - sporządzenie map do celów sądowych, - podziały...
 • Cezary Flont Usługi geodezyjne

  (0 opinii)
  Czwartek 08:00 - 20:00
  ul. Szkolna 24, 96-321 Józefina
  ...kartografii. Firma tworzy mapy aktualizacyjne i mapy do celów projektowych. Ponadto Cezary Flont Usługi geodezyjne zajmuje się inwentaryzacjami powykonawczymi urządzeń podziemnych i obiektów budowlanych. Działają również w zakresie wyznaczania, wznowienia i podziału granic działki. Firma składa się z wielu wykwalifikowanych kartografów i geodetów, którzy...