Wyniki dla frazy: utylizacja zużytego sprzętu w lokalizacji świętokrzyskie - 1 firma.

Filtry:
  • ul. Holownicza 1, 27-600 Sandomierz
    ...niebezpiecznych), - obsługa inwestycji w zakresie odbioru odpadów budowlanych i poremontowych, - selektywna zbiórka odpadów - recykling, - przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu(segregacja, zagęszczanie-belowanie), - recykling surowców wtórnych - handel surowcami wtórnymi, - odbiór zużytego sprzętu elektrycznego...