Barg-Artgeo Sp. z o.o. Geologia Inżynierska i Geotechnika

Kompleksowe usługi geologiczne. Posiadamy profesjonalny sprzęt terenowy!

Geolodzy i geofizycy
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin zachodniopomorskie
poniedziałek 10:00 - 18:00
wtorek 10:00 - 18:00
środa 10:00 - 18:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 10:00 - 18:00
sobota Zamknięte
niedziela Zamknięte
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
(91) 431 44 66
Adres korespondencyjny
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin zachodniopomorskie
Może cię zainteresować

Informacje

Opis działalności
Sporządzamy opinie geologiczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Geolog, badania gruntu, usługi geologiczne, doradztwo. Wykonujemy wiercenia geologiczne w orurowaniu i sondowania statyczne CPTu Truck. Pobieramy próbki gruntu do badań środowiskowych. Świadczymy usługi odbioru dna wykopu. Nasze przedsiębiorstwo geologiczne sprawdza rodzaj i stan gruntu w skarpach przy obliczaniu stateczności skarp. Rozpoznajemy podłoże gruntowe do projektu geotechnicznych warunków posadowienia. Jesteśmy liderem branży geologicznej pod względem zaplecza technicznego jak i jakości wykonywanych usług.
Produkty i usługi
Spółka BARG-ARTGEO powstała w końcu 2014 roku, z połączenia dwóch dynamicznie rozwijających się firm:
- Barg – doradztwo technologiczne, laboratorium budowlano-drogowe,
- ArtGeo – badania geologiczne i geotechniczne.

Połączenie tych dwóch firm w Spółkę BARG-ARTGEO pozwala na kompleksową obsługę budowy dróg, mostów, inwestycji mieszkalnych i przemysłowych. Obecnie jesteśmy w stanie wykonać badania obiektów budowlanych od fazy projektowej posadowienia, po etap wykonawczy, łącznie z badaniem materiałów konstrukcyjnych.

Badania gruntów, dokumentacje geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, ekspertyzy geologiczne, badania laboratoryjne, nadzory geotechniczne, geologia, geotechnika inżynierska, sondowanie statyczne CPTu, badania gruntu, wiercenia rurowane, badania podłoża, ocena warunków gruntowo-wodnych, badania geologiczne gruntu, odbiory wykopów budowlanych, sondowanie statyczne, badania laboratoryjne gruntów.

Oferta:
- badania geologiczne i geotechniczne dla potrzeb projektowania i realizacji obiektów budowlanych oraz dla planowania przestrzennego,
- opracowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
- wstępne badania warunków gruntowo-wodnych w celu ustalenia przydatności działek budowlanych pod zabudowę na etapie ich zakupu,
- wykonywanie i dokumentowanie odkrywek fundamentów,
- badania geologiczne i geotechniczne w celu ustalenia przyczyn awarii budowlanych oraz oceny stanu technicznego budowli, a w szczególności obiektów zabytkowych,
- opracowania ekofizjograficzne w zakresie dotyczącym zagadnień geologii i geotechniki,
- nadzory geologiczne i geotechniczne budów w zakresie robót ziemnych, odbiory wykopów fundamentowych i drogowych oraz nasypów,
- doradztwo w zakresie przydatności terenów pod inwestycje w zakresiewarunków gruntowo-wodnych,
- wykonywanie piezometrów i monitoring poziomów wód gruntowych.
Marki i specjalizacje
Mateusz Knapski
KIEROWNIK DZIAŁU TERENOWEGO
e-amil: mateusz.knapski(at)barg.pl
tel. kom. +48 691 221 538


Mateusz Rosa
DYREKTOR
e-mail: mateusz.rosa(at)barg.pl
tel.+48 91 431 44 66
tel. kom. +48 605 302 056

- Geotechnika
- Badanie gruntu
- Geologia inżynierska
- Sondowania statyczne
- Odwierty geologiczne
- Badanie geotechniczne
- Usługi geologiczne
- Geotechnika
- Badania geologiczno-inżynierskie
- Opinia geotechniczne
- Opinia geologiczna
- Geologia
- Badania gruntowe
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych województw:
zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń