Betotest Polska sp. z o.o.

Badanie wytrzymałości materiałów budowlanych

Geolodzy i geofizycy
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin zachodniopomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń
Betotest Polska sp. z o.o.

Informacje

Opis działalności
Firma Betotest Polska sp. z o.o. zlokalizowana jest w Szczecinie. Betotest Polska to akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Nr akredytacji AB 1641 laboratorium.
Produkty i usługi
Laboratorium badawcze oraz drogowe i budowlane specjalizuje się w wykonywaniu ekspertyz konstrukcji stalowych. Wykonujemy badania materiałów budowlanych i gruntów. Przedsiębiorstwo zajmuje się również badaniami geotechnicznymi oraz badaniami materiałów budowlanych, w tym: beton, zaprawy, kruszywa oraz cement.

Oferta laboratorium badawczego obejmuje:
- badanie nasiąkliwości betonu,
- badanie mrozoodporności betonu,
- badanie wytrzymałości na zginanie betonu,
- badanie gęstości mieszanki betonowej,
- badanie wytrzymałości na ściskanie betonu.

Do naszych zadań należy również diagnostyka, badania niszczące i nieniszczące oraz ekspertyza konstrukcji budowlanych. Projektujemy receptury mieszanki betonowej.

Świadczymy usługi w zakresie: tworzenia zakładowej kontroli produkcji, wykonywania badań materiałów budowlanych. Wykonujemy też okresowe badania produktów, które są nowe na rynku.

Działalność firmy opiera się również na sporządzaniu etykiet ze znakiem CE, które tworzone są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Kompleksowo obsługujemy: zakłady produkcji betonów, budowy, żwirownie, zakłady produkcji prefabrykatów, kopalnie surowców mineralnych.
Bogate doświadczenie w branży i specjalistyczny park maszynowy znacznie rzutują na jakość świadczonych usług.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z laboratorium Betotest Polska sp. z o.o.
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych obszarach:
zachodniopomorskie, stargardzki, Szczecin, szczecinecki

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń