Co to jest architektura krajobrazu?

Architektura krajobrazu to dziedzina, która zajmuje się tworzeniem przestrzeni życiowej człowieka. Łączy w sobie elementy architektury, urbanistyki oraz planowania przestrzennego, a wywodzi się z ogrodnictwa. Jej główną rolą jest kształtowanie i przekształcanie przestrzeni otwartych oraz inwentaryzacja założeń architektonicznych i krajobrazowych np. ulic, skwerów, parków czy ogrodów.

Czym zajmuje się technik architektury krajobrazu?

Technik architektury krajobrazu zajmuje się projektowaniem i realizacją różnych terenów zieleni miast oraz obszarów miejskich. Poza tym nadzoruje pielęgnację parków oraz planuje i wykonuje prace związane z konserwacją obszarów zielonych. Jest to zawód twórczy, który wymaga określonych umiejętności - przede wszystkim poczucia estetyki oraz zdolności plastycznych.

Czym różni się architektura krajobrazu od gospodarki przestrzennej?

Ukończenie studiów z zakresu architektury krajobrazu czyni absolwenta architektem. Taki status umożliwia mu samodzielną pracę nad projektowaniem elementów architektury krajobrazu np. parków, ogrodów czy zieleńców. Absolwent gospodarki przestrzennej zostaje natomiast planistą, który w późniejszej pracy zawodowej zajmuje się sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyniki dla branży: architektura krajobrazu - 540 firm.