Wyniki dla raporty oddziaływania na środowisko - 77 firm.

Filtry:
 • ul. gen. Le Ronda 76, 40-302 Katowice
  ...również raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, projekty remediacji gruntów i dokumentacje z badań wstępnych stanu gleby i ziemi. Ponadto wykonujemy przeglądy ekologiczne, opracowania ekofizjograficzne i operaty wodno-prawne oraz operaty ochrony powietrza. Usługi firmy EKOID w zakresie ochrony środowiska to inwentaryzacje zieleni, prognozy...
 • ul. Stefana Batorego 33C, 62-080 Batorowo
  ...wibracji, - pomiary wydatku energetycznego, - oceny oddziaływania na środowisko, - operaty wodno prawne, - programy gospodarki odpadami, - dokumentacje o wydanie decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, - dokumentacje hydrogeologiczne. Posiadając własne laboratorium wykonujemy między innymi: - analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków...
 • ul. Smoleńska 17b, Bydgoszcz
  ...obejmują przede wszystkim wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz tworzenie wniosków o wydanie "decyzji środowiskowych", "pozwoleń zintegrowanych" i wnioski o wydanie "pozwoleń sektorowych", w tym: - ochrona powietrza atmosferycznego, - wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza...
 • ul. Przykoszarowa 25 lok20, 18-400 Łomża
  ...Badania współczynnika filtracji Opracowujemy dokumentacje geotechniczne Opracowujemy dokumentacje geologiczno – inżynierskie Badania środowiskowe oraz raporty oddziaływania na środowisko Wykonujemy raporty oddziaływania na środowisko Przeprowadzamy badania zanieczyszczeń gruntu i wody gruntowej Wykonujemy piezometry Usługi budowlane i transportowe...
 • ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
  ...wodno prawne. * OCHRONA ŚRODOWISKA: Planując inwestycję należy uwzględnić przekształcenie lub zmianęsposobu dotychczasowego wykorzystania działki, wpływ planowanej inwestycji na środowisko oraz obowiązujące przepisy prawne. Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji projektów związanych z ochroną środowiska min.: poprzez opracowywanie...
 • ul. Krótka 27, 42-200 Częstochowa
  ...wykonywać otwory piezometryczne, badawcze i studzienne. Do naszych zadań należy również opracowywanie projektów badań i dokumentacji geologicznych, w tym przede wszystkim raportów oddziaływania na środowisko, badań złóż kopalin stałych i regionalnych dokumentacji hydrogeologicznych. Dodatkowo opracowujemy dokumentacji geotechniczne...
 • ul. Konfederacka 5/2, 30-306 Kraków
  ...zajmujemy się sporządzaniem rocznego sprawozdania ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zajmujemy się reprezentowaniem klientów podczas kontroli urzędowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto wykonujemy raporty dotyczące oddziaływania na środowisko, sporządzamy wnioski o pozwolenia na gospodarowanie odpadami...
 • ul. Wrocławska 52b/31, 30-011 Kraków
  ...Głównym przedmiotem działalności naszej firmy KSAR jest realizacja prac archeologicznych. Jesteśmy w stanie wykonać także prace przyrodniczo-środowiskowe, w tym nadzory przyrodnicze, ekspertyzy, monitoring zoologiczny i botaniczny. Ponadto oferujemy: - ekspertyzy dendrologiczne, - inwentaryzacje dendrologiczne, - raporty oddziaływania na...
 • ul. Krótka 27, 42-200 Częstochowa
  ...krótkim czasie możemy wykonać otwory badawcze, piezometryczne i studzienne. Ponadto w ramach świadczonych usług opracowujemy projekty badań i dokumentacje geologiczne, w tym głównie regionalne dokumentacje hydrogeologiczne, raporty oddziaływania na środowisko i badania złóż kopalin stałych. Podejmujemy się też opracowywania dokumentacji...
 • ul. Kościuszki 110/26, 16-400 Suwałki
  ...992 roku nasza firma wykonuje usługi na rzecz branży budowlanej i ochrony środowiska. W zakresie naszych usług znajdują się wszelkiego typu badania i pomiary geologiczne, geotechniczne oraz hydrologiczne. Specjalizujemy się w prowadzeniu badań geologicznych, sporządzaniu projektów i dokumentacji, która jest następnie wykorzystywana...
 • ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka
  ...produkcji wytwarzane są różnego rodzaju odpady, które należy ewidencjonować. Wiele sektorów wprowadza do środowiska zanieczyszczenia związane z emisją zorganizowaną i niezorganizowaną. W takim przypadku należy sporządzań coroczny Raport Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Pracownia Ochrony Środowiska powstała właśnie po to, aby pomaga...
 • ul. Krasińskiego 3/4, 41-704 Ruda Śląska
  ...operaty wodnoprawne, - karty Informacyjne Przedsięwzięcia, - wnioski - decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, - wnioski - decyzje na wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, - wnioski na potrzeby decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, - opłaty za korzystanie ze środowiska, - raporty KOBiZE, - pozwolenia zintegrowane...
 • 99-205 Aleksandrówka 17
  ...Jako przedsiębiorstwo od lat specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu studni głębinowych. Klientom oferujemy przeglądy oraz konserwację studni. Służymy profesjonalnym serwisem pomp głębinowych oraz pomagamy w doborze najlepszego rozwiązania na daną głębokość. Wykonujemy wysokiej jakości odwierty oraz montujemy niezbędny osprzęt. Oferujemy...
 • Greenlynx Paweł Ryś

  5.0
  (1 opinia)
  Niedziela Zamknięte
  ul. Aleja Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg
  ...Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, - Pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, - Zezwolenie na transport odpadów, - Pozwolenie zintegrowane, - Transgraniczne przemieszczanie odpadów; - ProceduraOOŚ: - Raport oddziaływania na środowisko, - Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), - Modelowanie powietrza i hałasu; - Audyt środowiskowy...
 • ul. Kościuszki 110/26, 16-400 Suwałki
  ...Firma Eko-Geo z Suwałek oferuje usługi w zakresie geologii, studniarstwa i ochrony środowiska. W zakresie naszych kompetencji leży między innymi wykonywanie badań geologicznych, opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko czy sporządzanie opinii geotechnicznych. Specjalizujemy się w usługach projektowania, przygotowania i koordynacji...
 • ul. Reja 13/3, 50-354 Wrocław
  ...ekspertyzy przyrodnicze (w tym raport oddziaływania na środowisko), nadzór przyrodniczy i kompleksowe monitoringi. Raport oddziaływania na środowisko, to ekspertyza przyrodnicza, czyli ocena i prognoza tego, jak planowana inwestycja wpłynie na otaczające nas środowisko. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy przyrodniczej w związku z realizowaną inwestycj...
 • ul. Okopowa 70, 91-850 Łódź
  ...ochroną środowiska. Klienci mogą liczyć na regularne informowanie o zmianach w prawie oraz na naliczanie opłat środowiskowych. Dotyczą one korzystania z wody powierzchniowej i podziemnej, wprowadzania gazów i pyłów do środowiska, a także składowania odpadów i produkowania ścieków. Specjaliści firmy zakładają również konta KOBIZE i przygotowują stosowne...
 • al. Sienkiewicza 44, 99-400 Łowicz
  ...hydrogeochemiczne wód podziemnych i powierzchniowych, gruntów, - oceny stanu czystości środowiska wodno – gruntowego w terenach przemysłowych, - badania geologiczno- inżynierskie - badania geotechniczne - sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko - sporządzanie przeglądów ekologicznych - badania hydrogeologiczne Oprócz tego sporządzamy opracowania...
 • pl. Solny 6/7a/13, 50-061 Wrocław
  ...branży ochrony środowiska działamy od 1992 roku. Głównym profilem naszej działalności jest consulting ochrony środowiska. Świadczymy takie usługi jak: - wykonywanie raportów o wpływie przedsięwzięć na środowisko - naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - przeglądy środowiskowe - wykonywanie wniosków o pozwolenia - wykonywanie pomiarów...
 • ul. Zbrojarzy 21/15, 30-412 Kraków
  ...Działamy od 2011 roku. Oferujemy Państwu wykonanie profesjonalnego, spełniającego wszelkie wymogi prawne raportu o oddziaływaniu planowanego przez Państwa przedsięwzięcia na środowisko wymaganego w procesie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw...
 • ul. Karłowicza 9/36, 62-510 Konin
  ...między innymi: - raporty oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, - karty informacyjne przedsięwzięć, - operaty wodno-prawne, - wnioski o pozwolenie zintegrowane. Dodatkowo zajmujemy się ewidencją i sprawozdawczością gospodarki odpadami i opakowaniami oraz naliczamy opłaty gospodarcze za korzystanie ze środowiska. Przygotowujemy także...
 • ul. Głębocka 9 a lok. 49, 03-287 Warszawa
  ...Serwisy i warsztaty samochodowe * Firm energetycznych Oferta: 1. Przygotowanie dokumentacji do decyzji administracyjnych, wraz z prowadzeniem postępowań podczas trwania procedur: - Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (do wniosku o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach); - Raporty Oddziaływania na Środowisko (do wniosku o wydanie decyzji...
 • ul. Piaskowa 61, 72-010 Police
  ...działamy pod szyldem EKOLOGPOL. Wykonujemy raporty, operaty, pomiary oraz ekspertyzy związane z oddziaływaniem na środowisko. Charakteryzuje nas wieloletnia wiedza i doświadczenie, pracownicy naszej firmy uprzednio pracowali w Biurze Projektów Ochrony Atmosfery "Proat" w Szczecinie. Działalność firmy ukierunkowana jest na wykonanie prac...
 • Profon Acoustics

  (0 opinii)
  Niedziela Zamknięte
  ul. Graniczna 5, 38-400 Krosno
  ...uciążliwości (raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, wnioski do pozwoleń zintegrowanych, itp.) - analizy porealizacyjne - mapy akustyczne miast, obszarów dróg i linii kolejowych, lotnisk - programy ochrony środowiska przed hałasem - prognozy wpływu planów zagospodarowania przestrzennego na klimat akustyczny - projekty w zakresie ochrony...
 • ul. Miarki 61, 48-200 Prudnik
  ...klientów, dlatego kompetencje, doświadczenie, wysokie kwalifikacje kadry pracowniczej oraz wieloletnia praktyka, gwarantują pełne zaangażowanie w prowadzone przez nas sprawy. Wykonujemy opracowania z zakresu ochrony środowiska: - raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - operaty dot. gospodarki odpadami, - informacje o wytwarzanych...