Wyniki dla raporty oddziaływania na środowisko - 77 firm.

Filtry:
 • ul. Kurczaba 12/8, 30-868 Kraków
  ...zanieczyszczeń do powietrza. Nasi eksperci dzięki bogatemu doświadczeniu są w stanie rozwiązywać problematyczne kwestie związane z ochroną środowiska. Oferujemy i wykonujemy m.in. : - Karty informacyjne przedsięwzięcia. - Raporty oddziaływania na środowisko. - Przeglądy ekologiczne instalacji i przedsiębiorstw. - Badania środowiskowe na stanowiskach pracy...
 • 72-514 Domysłów 1
  ...ACER świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie ochrony przyrody, oferując m.in.: - Raporty i prognozy oddziaływania na środowisko - Monitoring przyrodniczy - Opracowania screeningowe - Inwentaryzacje przyrodnicza - Ekspertyzy przyrodnicze - Ekspertyzy przyrodnicze dla programów rolno-środowiskowych - Ekspertyzy i opinie dendrologiczne...
 • ul. Wiosny Ludów 1/57, 71-471 Szczecin
  ...Głównym profilem naszej działalności jest ochrona środowiska. Świadczymy usługi w zakresie opracowywania różnorodnych dokumentów i analiz związanych z oddziaływaniem planowanych przedsięwzięć na środowisko. Nasza oferta obejmuje: - raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, - raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszar Natura 200...
 • ul. Lipowa 40 lok. 1, 44-100 Gliwice
  ...Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. OPRACOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE/ZMIANĘ POZWOLEŃ: - w zakresie gospodarki odpadami, - na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, - pozwoleń zintegrowanych dla instalacji IPPC, - pozwoleń wodnoprawnych na zrzut ścieków i pobór wód. RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO / KARTY INFORMACYJNE dlaplanowanych inwestycji...
 • ul. Wiązowa 1b/2, 62-002 Suchy Las
  ...outsourcing środowiskowy, - raporty oddziaływania, - pozwolenia zintegrowane, - pozwolenia sektorowe, - przeglądy ekologiczne, - programy środowiskowe, - ekofizjografia. Ponadto zajmujemy się oceną skażenia. Ponieważ niektóre rodzaje działalności człowieka stanowią szczególne zagrożenia dla stanu środowiska gruntowo-wodnego. Sytuacja taka ma miejsce...
 • ul. Leśna 21, 85-676 Bydgoszcz
  ...raporty środowiskowe, - zezwolenia środowiskowe, - zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Przygotowujemy raporty oddziaływania na środowisko, wykonamy dla Państwa także wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych. Zajmujemy się sporządzaniem pozwoleń na składowanie odpadów. Wykonamy dla Państwa również raport kobize. W razie jakichkolwiek pyta...
 • ul. Starowiejska 60 A/23, 08-110 Siedlce
  ...Nasza firma zajmuje się w przygotowaniem specjalnych opracowań, które obejmują ochronę przyrody. Zachęcamy także do dbania o środowisko. Wykonujemy wszelkie ekspertyzy związane z ochroną przyrody i krajobrazu: * raporty oddziaływania na środowisko; * diagnozy skutków środowiskowych; * operaty: wodnoprawne, ochrony powietrza, akustyczne...
 • ul. Biała 8, 70-730 Szczecin
  ...przyrodniczy, - ekspertyza przyrodnicza, - ekspertyza dendrologiczna, - karta Informacyjna Przedsięwzięcia, - raport oddziaływania na środowisko, - ocena oddziaływania na środowisko/obszary Natura 2000, - minimalizacja oddziaływania, - kompensacja przyrodnicza. Współpracujemy z licznymi firmami i przedsiębiorstwami. Przeprowadzamy szczegółowe badania...
 • ul. Potokowa 33B/12, 54-105 Wrocław
  ...wodnoprawnych, czyli dokumentów pozwalających na szczególne korzystanie z wód lub ich regulację. Tworzymy również dokumenty, takie jak: - raporty oddziaływania na środowisko, - wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych, - dokumentacje hydrogeologiczne, - pozwolenia wodnoprawne. Wszystkie te dokumenty wydajemy na podstawie dokładnych prac badawczych...
 • ul. Potokowa 33B/12, 54-105 Wrocław
  ...wodnoprawnych, czyli dokumentów pozwalających na szczególne korzystanie z wód lub ich regulację. Tworzymy również dokumenty, takie jak: - raporty oddziaływania na środowisko, - wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych, - dokumentacje hydrogeologiczne, - pozwolenia wodnoprawne. Wszystkie te dokumenty wydajemy na podstawie dokładnych prac badawczych...
 • ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica
  ...dźwięków powietrznych, - oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - pomiary czasów pogłosu, - pomiary izolacyjności akustycznej stropów, - projekty akustyczne ekranów akustycznych, - programy ochrony przed hałasem, - pozwolenia zintegrowane. Oferta laboratorium obejmuje pomiary sprężonego powietrza, pomiary wydajności wentylacji...
 • ul. Świętojańska 78/14, 81-388 Gdynia
  ...odkrywkowego. Do obowiązków pracowni Geoleh należy przygotowanie projektów rekultywacji wyrobisk oraz hałd po eksploatacji złóż, raportów o oddziaływaniu zakładów górniczych na środowisko, czy wniosków o odzysk, unieszkodliwianie i składowanie odpadów w wyrobisku. Ponadto zakres działalności pracowni Geoleg stanowi ochrona środowiska, która jest niezwykle...
 • ul. Świętojańska 78/14, 81-388 Gdynia
  ...odkrywkowego. Geoleh zajmuje się sporządzaniem raportów o oddziaływaniu zakładów górniczych na środowisko, projektów rekultywacji wyrobisk oraz hałd po eksploatacji złóż, a także wniosków o odzysk, unieszkodliwianie i składowanie odpadów w wyrobisku. Podczas planowania i realizowania inwestycji istotna jest ochrona środowiska. Hałas, emisja substancji...
 • ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
  ...Ochrona środowiska jest obszarem wysoce specjalistycznym, a związane z nim prawo podlega ciągłym zmianom. Firma AGM z Zabrza oferuje pomoc ekspertów w tym zakresie. W ramach outsourcingu środowiskowego proponuje realizację wybranych zadań z zakresu tej dziedziny. Firma pomaga w naliczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym...
 • os. Mozarta 23 lok. 13, 31-232 Kraków
  ...Przygotowujemy karty informacyjne przedsięwzięć, prognozy oddziaływania na środowisko i raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Wykonujemy operaty, ekspertyzy i wnioski o wycinkę. Tworzymy: • ekspertyzy zoologiczne, • ekspertyzy botaniczne, • ekspertyzy przyrodnicze, • operaty wodnoprawne • projekty rekultywacji • wnioski o wydanie...
 • ul. Rzemieślnicza 1/801, 30-363 Kraków
  ...Nasze biuro projektowe już od 12 lat zajmuje się planowaniem przestrzennym i analizą krajobrazu. Sporządzamy analizy i oceny krajobrazowe do opracowań ekofizjograficznych, a także prognozy oraz raporty oddziaływania na środowisko. Nasze metody badań i waloryzacji zawsze dostosowujemy do charakteru opracowania. Oferujemy usługi w zakresie...
 • ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin
  ...oferta obejmuje: • sporządzanie raportów o oddziaływaniu na środowisko, • ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, • operaty wodno-prawne, • gospodarka odpadami, • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, • ochrona powietrza atmosferycznego, • ochrona przed hałasem - analizy akustyczne, • wnioski do funduszy unijnych z zakresu ochrony środowiska...
 • ul. Lokalna 31, 09-410 Płock
  ...środowisko, - prowadzenie w imieniu Inwestorów postępowań administracyjnych w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - opracowanie raportów oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, - opracowanie programów ochrony środowiska, - przeglądy i audyty w zakresie ochrony środowiska, - naliczanie opłatza korzystanie...
 • ul. Matejki 9, 91-402 Łódź
  ...odpadami, szkolenia, audyty wewnętrzne), - Raporty środowiskowe (tzn. raporty o oddziaływaniu na środowisko), - Karty informacyjne przedsięwzięć, - Audyty ekologiczne, - Przeglądy ekologiczne, - Pozwolenia zintegrowane, - Inwentaryzacje przyrodnicze, - Wycinka drzew - inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeby wycinki drzew, - Pozwolenia na wprowadzanie...
 • ul. Botaniczna 31 a, 04-568 Warszawa
  ...Działamy w obszarze doradztwa środowiskowego i w ramach świadczonych usług zajmujemy się: • uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, analizy oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000) • badaniami środowiskowymi (inwentaryzacje i waloryzacje...
 • Geoleh

  (0 opinii)
  Niedziela Zamknięte
  ul. Świętojańska 78/14, 81-388 Gdynia
  ...Usługi świadczymy dla małych firm oraz tych trudniących się wielkimi projektami. Oferta firmy to: - wnioski o wydanie koncesji na eksploatację złoża, - karty informacyjne przedsięwzięcia, - raporty o oddziaływaniu zakładów górniczych na środowisko, - projekty zagospodarowania złóż, - plany ruchu zakładów górniczych, - plany ruchu likwidowanych zakładów...
 • ul. Biesiadna 5C/5, 44-240 Żory
  ...Zajmujemy się szeroko pojętą ochroną środowiska. Naszą misją jest przekazanie Państwu wiedzy na temat tego, jak postępować, by działać w zgodzie z naturą. Zapewniamy liczne usługi konsultingowe, dzięki będą Państwo na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawnymi oraz wynikającymi z nich obowiązkami. Nasza oferta skierowana jest do Klientów...
 • os. Niepodległości 3, 77-200 Miastko
  ...wiadczymy nasze usługi na terenie całej Polski. Oferujemy szkolenia BHP i PPOŻ. dla wszystkich grup zawodowych. Pragniemy pomóc pracodawcom zapewnić bezpieczne warunki pracy osób zatrudnionych. W ofercie mamy: - wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy wraz z pełna dokumentacją, - sporządzanie pełnej dokumentacji...
 • ul. Smętka 1/3, 11-010 Barczewo
  ...Analiz Środowiskowych mgr inż. Kinga Szpara Oferuję: -wykonywanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń wodnoorawnych, -przygotowanie zgłoszenia wodnoprawnego, -sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, -wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
 • ul. hetm. Zamoyskiego 51 pok. 26, 22-400 Zamość
  ...ramach własnej działalności gospodarczej wykonuję samodzielnie i zespołowo różnego rodzaju opracowania i analizy z zakresu ochrony środowiska. Do moich zadań należą m.in.: - oceny przedsięwzięć, projektów, - wydawanie pozwoleń emisyjnych, odpadowych, wodno-ściekowych, - naliczenia opłat środowiskowych, - tworzenie i prowadzenie bazy...