Na mapie

Beton drogowy, beton do budowy mostów i domów, betony towarowe, konstrukcyjne, betony posadzkowe oraz hydrotechniczne, sprzedaż i transport betonu wysokiej wytrzymałości oraz laboratoria zajmujące się badaniem właściwości mieszanki betonowej, betony specjalistyczne lekkie i samozagęszczalne oraz mieszanka popiołowo-żużlowo-cementowa. Bogata oferta betonów i mieszanek betonowych.