Maron Spółka z o.o.

Zarządzanie nieruchomościami
ul. Stoisława 2 /3, 70-223 Szczecin zachodniopomorskie
Jak postrzegasz tę firmę? Oceń

Kontakt

Telefon
605 293 956
Adres korespondencyjny
ul. Stoisława 2 /3, 70-223 Szczecin zachodniopomorskie

Informacje

Opis działalności
Zarządzanie nieruchomościami – Szczecin, MARON Sp. z o.o., znajdująca się w Szczecinie
Produkty i usługi
Obsługa finansowo-księgowa:

- prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
- przygotowywanie planów gospodarczych i ich rozliczeń (w formie planów rzeczowo-finansowych) przygotowywanie naliczeń dla właścicieli zgodnie z uchwałami Wspólnoty
- analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
- przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o uzyskanych przez nieruchomość przychodach,
- rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego, oraz kosztów zużytych mediów,
- nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości,
- wydawanie zaświadczeń lub poświadczeń właścicielom lokali,
- przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- obsługa bankowa i pocztowa zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną:

- weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach,
- nadzór nad uiszczaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych,
- negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną,
- minimalizowanie kosztów związanych zutrzymaniem zarządzanych nieruchomości,
- przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych,
- przygotowywanie projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- analizowanie, doradzanie i według potrzeb, opracowywanie działania wobec dostawców usług do nieruchomości,
- analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
- przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy
Zasięg działania
Nasza firma świadczy usługi m.in. w wymienionych powiatach:
Szczecin, Świnoujście, goleniowski, gryficki, gryfiński, kołobrzeski, policki, pyrzycki, stargardzki

Media społecznościowe

Opinie

Jak postrzegasz tę firmę? Oceń