Osoby, które dokonują zakupu mieszkania, stają się właścicielami tylko tej, określonej powierzchni. Jednocześnie budynek jako ogół, wraz z terenem, który do niego przynależy, wchodzą w skład wspólnoty. Oznacza to, grunt należy do wszystkich właścicieli poszczególnych nieruchomości. Dlatego są odpowiedzialni za utrzymanie czystości na klatkach, czy parkingu. To wymaga jednak czasu i pracy. Dlatego prace porządkowe zleca się firmom zewnętrznym.

Fachowe zarządzanie nieruchomością

W przypadku praktycznie każdego mieszkania niezależnie, czy należy ono do osoby aktualnie w nim mieszkającej, czy zostało wynajęte, obowiązuje czynsz administracyjny. Jest on ustalany najczęściej przez wspólnotę. Dlaczego opłaty tego typu są istotne? Ponieważ to właśnie z tego budżetu przekazuje się środki firmom zewnętrznym, które, chociażby zajmują się pracami porządkowymi wewnątrz bloku jak też w jego wokół. Dlatego firma Maron, która specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami, dla swoich zleceniodawców zajmuje się także księgowością.

Niezależnie, czy chodzi o gospodarstwo domowe w postaci domu rodzinnego, czy blok mieszkalny, jednym z najważniejszych elementów odpowiedniego utrzymania obiektu jest budżet. Dlatego zarządca, któremu zlecono administrację nieruchomości, nakreśla, jaki zakres prac, zarówno regularnie, jak i też cyklicznie, jak ma to miejsce w przypadku corocznych testów przewodów kominowych, należy wykonać przy okazji danego obiektu. Na tej podstawie tworzy się budżet, ale też wytycza konkretną kwotę czynszu administracyjnego dla poszczególnych właścicieli mieszkań.

mówi specjalista.

Wszystko przeprowadzone w sposób profesjonalny

Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami sprawia, iż firma Maron podejmuje współpracę wyłącznie ze sprawdzonymi usługodawcami. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim terminową i rzetelną realizację poszczególnych prac. Dzięki temu mają pewność, iż ich pieniądze są rozporządzane w odpowiedni sposób.