Zarządzanie nieruchomościami to branża, która rozwija się obecnie niezwykle dynamicznie. Wpływ na to ma niewątpliwie wzrost aktywności inwestorów na rynku budowlanym, co wynika między innymi z faktu, że Polacy coraz chętniej inwestują swoją gotówkę w nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem. Niemniej jednak bardzo często brak wiedzy lub czasu sprawia, że właściciele nieruchomości do wynajęcia niejednokrotnie stają przed dylematem czy samodzielnie nimi zarządzać, czy też powierzyć je w ręce profesjonalnego zarządcy nieruchomości?

Zarządzanie najmem – nie takie proste jak myślisz

Posiadanie zarówno jednej, jak i kilku nieruchomości pod wynajem, to stosunkowo pewna i bezpieczna lokata pieniędzy, obarczona niewielkim ryzykiem strat z inwestycji. Niemniej jednak poszukiwanie najemców, a także zakres czynności oraz spraw do uregulowania, może stanowić problem wymagający poświęcenia temu procesowi sporej ilości czasu. Dotyczy to już jednej nieruchomości, a gdy mamy ich kilka lub kilkanaście musimy pamiętać, że z każdym kolejnym lokalem obowiązki te się sumują. Dodatkowo warto uwzględnić fakt, że niekiedy samo wynajęcie nieruchomości stanowi dopiero połowę sukcesu, gdyż problemy mogą pojawić się także w przypadku gdy np. najemcy zmieniają się w błyskawicznie, gdy nie wywiązują się z umowy, nie płacą czynszu wcale lub regulują go częściowo, bądź też z opóźnieniem. Dlatego też posiadając nieruchomości pod wynajem warto rozważyć zlecenie kompleksowego zarządzania najmem wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom, takim jak Maron Sp. z o.o. Zarządzanie Nieruchomości. Oferta tego typu obejmuje kompleksową obsługę najmu nieruchomości, w skład której wchodzi szereg powiązanych z tym działań,
z których wymienić należy:

  • przygotowanie nieruchomości do wynajmu – w ramach którego fachowcy dysponujący doświadczeniem, mogą doradzić jak odświeżyć mieszkanie lub co należy zmienić w jego wnętrzu, bądź też jak je zaprojektować pod wynajem,
  • znalezienie najemcy i opieka nad realizacją najmu – co obejmuje weryfikację i ocenę potencjalnego najemcy, minimalizując w ten sposób ryzyko podpisania umowy z osobami nierzetelnymi lub uciążliwymi i problematycznymi,
  • negocjacje z najemcą dotyczące warunków umów,
  • przygotowanie umowy i dokumentacji wraz z inwentaryzacją wyposażenia lokalu oraz opisem jego stanu w dniu rozpoczęcia najmu,
  • obsługa realizacji umów najmu w imieniu ich właściciela – która obejmuje regularną ocenę stanu technicznego wynajętych nieruchomości oraz dbałość o realizowanie zapisów umowy związanych między innymi z opłatami,
  • sporządzanie raportów dla właściciela nieruchomości – opisujących stan nieruchomości oraz inne aspekty związane z jej wynajmem.

Nie tylko domy i mieszkania

Wbrew pozorom nie tylko właściciele domów i mieszkań korzystają z usług firm oferujących zarządzanie najmem nieruchomości. Wynika to z faktu, że niekiedy także w ramach zarządzania nieruchomością prowadzone są działania mające na celu generowanie dochodów z wynajmu tylko określonych części nieruchomości. Sytuacje tego typu mogą mieć miejsce np. w przypadku podnajęcia części elewacji lub terenu na cele prowadzenia szeroko pojętych działań reklamowych, bądź też najmu operatorom telekomunikacyjnym części powierzchni dachowej.

Skorzystanie z usług firm zarządzających najmem niesie dla właścicieli nieruchomości spore udogodnienia, zarówno pod kątem oszczędności czasu, jak i pomocy w kwestiach finansowych, prawnych i proceduralno-technicznych. Nie da się jednak ukryć, iż najważniejszy jest fakt, że powierzając nieruchomości w ręce doświadczonych specjalistów mamy gwarancję, że wszystkie aspekty wynajmu zostaną przeprowadzone pod pełną kontrolą i w sposób całkowicie zgodny z obowiązującymi przepisami.