Bielsk Podlaski

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Bielsk Podlaski jest położony w północno-wschodniej części Polski, na Równinie Bielskiej, nad rzeką Białą. Znajduje się w województwie podlaskim, jest siedzibą powiatu bielskiego oraz gminy wiejskiej Bielsk Podlaski. Miasto zajmuje obszar 27,01 kilometrów kwadratowych i liczy 25 938 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Bielsku pochodzi z 1253 roku. W XV wieku tereny te zostały włączone do województwa trockiego. Miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim w 1495 roku. Pod koniec XV wieku powstał tu prawosławny klasztor świętego Mikołaja. Od 1795 do 1807 roku Bielsk znajdował się w zaborze pruskim.

W Bielsku Podlaskim znajdziemy zabytki takie jak grodzisko średniowieczne z XIII wieku, zwane Górą Zamkową, późnobarokowy ratusz wybudowany w 1776 roku, zespół kościoła i klasztoru karmelitów z 1638 roku, Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Mikołaja z 1783 roku, cerkiew konkatedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy z XVI wieku, czy cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego na Hołowiesku z 1716 roku.
Obszar:
27,00 km2
Liczba ludności:
około 26 000
Województwo:
podlaskie
Kody pocztowe:
od 17-100 do 17-102
Liczba podmiotów gospodarczych:
1 511
Współrzędne geograficzne:
52.7650500 23.1867500