Brodnica

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Brodnica jest miastem położonym na północnym zachodzie województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie Pojezierza Brodnickiego. Jest siedzibą powiatu brodnickiego, położoną po obu stronach rzeki Drwęcy. Zajmuje obszar 23,15 kilometrów kwadratowych i liczy sobie 28 880 mieszkańców.

Pierwszy zapis dotyczący Brodnicy pochodzi z 1263 roku. Na początku XIV wieku miasto stało się terytorium Krzyżackim, po czym rozpoczęła się tam budowa zamku krzyżackiego. Prawa miejskie Brodnica uzyskała w 1298 roku. W skład Polski weszła w 1466 roku. Od początku XVII wieku mieszkała w niej królewna Anna Wazówna, która stworzyła w Brodnicy silny ośrodek intelektualny o wysokiej tolerancji religijnej. Od 1772 do 1920 roku miasto leżało w granicach Prus, poza latami 1806-1815, kiedy to należało do Księstwa Warszawskiego. W 1939 roku znalazło się pod okupacją niemiecką, spod której zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku.

W Brodnicy znajduje się wiele zabytków. Najstarszym z nich jest gotycki kościół świętej Katarzyny, którego budowa zaczęła się w 1285 roku. Poza nim możemy zobaczyć jeszcze między innymi ruiny zamku krzyżackiego z początku XIV wieku, fragment ratusza z końca XIV wieku i pałac Anny Wazówny z II połowy XVI wieku. Brodnica ma również muzeum o trzech oddziałach, które od początku swojej działalności jest placówką naukowo-oświatową realizującą zadania w ramach archeologii, historii, etnografii i przyrody.
Obszar:
23,15 km2
Liczba ludności:
około 29 000
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Kody pocztowe:
od 87-300 do 87-302
Liczba podmiotów gospodarczych:
2 093
Współrzędne geograficzne:
53.2599700 19.3956600