Bydgoszcz - najważniejsze informacje o mieście

Bydgoszcz

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Bydgoszcz to miasto na prawach powiatu ulokowane w środkowo-północnej części kraju. W tym największym mieście województwa znajduje się siedziba wojewody kujawsko-pomorskiego oraz innych jednostek mu podporządkowanych. Bydgoszcz to dziesiąte pod względem powierzchni i ósme pod względem liczby ludności miasto w Polsce.

Położona nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie już w 1346 roku za sprawą Kazimierza Wielkiego. Badania archeologiczne dowodzą, że ślady osadnictwa na tych terenach pochodzą sprzed 10 000 lat.

Do głównych atrakcji Bydgoszczy zalicza się rzekę płynącą przez centrum miasta, wokół której odbywa się życie kulturalne, sportowe i biznesowe mieszkańców. Węzeł Wodny i elementy z nim związane, czyli wszelkie kanały, bulwary, nabrzeża, kaskady itp. to bez wątpienia najbardziej charakterystyczne punkty miasta. Ponadto Bydgoszcz znana jest ze Starówki, kamienic, gotyckich kościołów, Młyna Rothera, i zabytków militarnych, a także wielu parków o łącznej powierzchni 874 hektarów.

Bydgoszcz to także miasto akademickie, posiadające 16 ośrodków szkolnictwa wyższego. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, na pierwszy plan wysuwa się działalność usługowa oraz przemysł m.in. przetwórstwo tworzyw sztucznych, nowoczesne informatyczne usługi biznesowe oraz przemysł elektromaszynowy i spożywczy. W obszarach kultury Bydgoszcz może poszczycić się licznymi imprezami, konkursami i festiwalami muzycznymi.
Obszar:
176,00 km2
Liczba ludności:
około 354 000
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Kody pocztowe:
od 85-001 do 85-980
Liczba podmiotów gospodarczych:
27 300
Współrzędne geograficzne:
53.1234800 18.0084300