Gorlice - najważniejsze informacje o mieście

Gorlice

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Gorlice leżą w dolinie Ropy i jej dopływu Sękówki, na północnej granicy Beskidu Niskiego. Znajdują się w województwie małopolskim. Są siedzibą powiatu gorlickiego i gminy wiejskiej Gorlice. Miasto to zajmuje obszar 23,56 kilometrów kwadratowych i, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczy 27 357 mieszkańców.

Miasto powstało w XIV wieku, początkowo osadzone na prawie polskim, później niemieckim. W XVII wieku Gorlice stały się ważnym ośrodkiem kalwinizmu w Polsce, były również istotnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Ich rozwój zahamowała I wojna światowa.

W Gorlicach znajdziemy zabytki takie jak kapliczka przy ulicy Węgierskiej z 1850 roku, znajdujące się na cmentarzu kaplice Miłkowskich z 1907 roku i Potockich z 1920 roku, cmentarz żydowski, pięć cmentarzy wojennych z I wojny światowej, park miejski, park leśny, dwór Karwacjanów, czy zespół pałacowy Siary.
Obszar:
23,56 km2
Liczba ludności:
około 27 400
Województwo:
małopolskie
Kody pocztowe:
38-300
38-302
38-320
Liczba podmiotów gospodarczych:
2 046
Współrzędne geograficzne:
49.6546100 21.1596300