Chrzanów - najważniejsze informacje o mieście

Chrzanów

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Miasto to położone jest nad lewym dopływem Wisły, rzeką Chechło, na utworach Garbu Tenczyńskiego i Rowu Krzeszowickiego, a częściowo w granicach Wyżyny Śląskiej Pagórów Jaworznickich. Znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim i gminie miejsko-wiejskiej Chrzanów. Chrzanów zajmuje obszar 38,31 kilometrów kwadratowych i liczy 36 575 mieszkańców.

Prawa miejskie Chrzanów uzyskał w XIV wieku. Od 1581 roku za zgodą Zygmunta Augusta, urządzano tu cztery jarmarki. W 1795 roku, w wyniku III rozbioru Polski, Chrzanów trafił do Galicji Zachodniej. W latach 1846–1918 był częścią Wielkiego Księstwa Krakowskiego podległego Królestwu Galicji, znajdującym się w Cesarstwie Austriackim. Na początku XX wieku miasto intensywnie się rozwijało.

W Chrzanowie znajdziemy zabytki takie jak kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z przełomu XIII i XIV wieku, cmentarz parafialny z XVIII/XIX wieku, kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela wzniesiony w XIV wieku, cmentarz żydowski z połowy XVIII wieku, zespół w większości XIX-wiecznych kamienic, lamus dworski z XVI wieku, Pomnik Zwycięstwa i Wolności na placu 1000-lecia z 1971 roku, czy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie.
Obszar:
38,31 km2
Liczba ludności:
około 36 600
Województwo:
małopolskie
Kody pocztowe:
od 32-500 do 32-503
Liczba podmiotów gospodarczych:
2 438
Współrzędne geograficzne:
50.1441800 19.3995200