Gostynin

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Gostynin położony jest na styku kilku regionów fizyczno-geograficznych: Równiny Kutnowskiej, Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej, w dorzeczu Skrwy Lewej. Znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim. Zajmuje obszar 32,40 kilometrów kwadratowych i liczy 18 527 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Gostyninie pochodzi z 1279 roku. Od 1329 roku był on siedzibą kasztelana. W 1462 roku Gostynin został przyłączony do Królestwa Polskiego przez Kazimierza IV Jagiellończyka. Miasto rozwijało się szczególnie intensywnie pod koniec XV wieku i przez cały wiek XVI. W II wojnie północnej Gostynin uległ poważnym zniszczeniom, co położyło kres jego okresowi świetności.

W Gostyninie znajdziemy zabytki takie jak klasycystyczny ratusz z XIX wieku, zamek gostyniński i wzgórze zamkowe, układ urbanistyczny XIV wieku i pierwszej połowy XIX wieku, budynek dawnego Zajazdu zbudowany w latach dwudziestych XIX wieku, kaplica świętego Jakuba Apostoła, dworzec stacji kolejowej Gostynin i wieża ciśnień zespołu dworca kolejowego z 1924 roku, późnobarokowa drewniana figura świętego Jakuba Apostoła z XVIII wieku, czy cmentarz ewangelicko-augsburski z połowy XIX wieku.
Obszar:
32,40 km2
Liczba ludności:
około 18 500
Województwo:
mazowieckie
Kody pocztowe:
09-500
Liczba podmiotów gospodarczych:
1 097
Współrzędne geograficzne:
52.4293200 19.4619100