Chodzież

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Chodzież jest miastem położonym w na Pojezierzu Chodzieskim, między jeziorami: Chodzieskim, Strzeleckim i Karczewnikiem. Znajduje się w południowo-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim i jest siedzibą powiatu chodzieskiego. Zajmuje obszar 12,77 kilometrów kwadratowych i liczy 19 100 mieszkańców.

Najstarsze ślady osadnictwa odnalezione w Chodzieży datuje się na około 2000 lat p.n.e. Pierwsza wzmianka pisana o Chodzieży pochodzi z 1403 roku. Lokacja miasta na prawie magdeburskim odbyła się 3 marca 1434 roku. Do 1768 roku Chodzież leżała w województwie kaliskim w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku Chodzież weszła w skład Królestwa Prus, a jej nazwę zgermanizowano na Chodziesen.

W Chodzieży znajdziemy zabytki takie jak gotycki kościół parafialny świętego Floriana z I połowy XV wieku, późnoklasyczna dzwonnica z 1840 roku, pozostałości późnogotyckich murów z zamku z przełomu XV i XVI wieku, drewniane domy tkaczy z XVIII i XIX wieku o konstrukcji szkieletowej i murowanej, dworek z przełomu XIX i XX wieku, czy neobarokowe Sanatorium Przeciwgruźlicze z lat 20. XX wieku.
Obszar:
12,77 km2
Liczba ludności:
około 19 000
Województwo:
wielkopolskie
Kody pocztowe:
64-800
Liczba podmiotów gospodarczych:
1 434
Współrzędne geograficzne:
52.9952600 16.9198100