Łódź - najważniejsze informacje o mieście

Łódź

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Łódź jest stolicą województwa łódzkiego i gminą miejską na prawach powiatu. Leży w środkowej części naszego kraju. Jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności (według ostatnich danych GUS liczba mieszkańców wynosi 679 941) i czwartym pod względem powierzchni, która liczy 293,3 km2.

Obecnie w Łodzi nie ma formalnych dzielnic. Podział na 5 dzielnic obowiązywał do 1992 roku, a następnie do 2012 roku był podział na rejony, takie jak Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew. Nazwy te wciąż są używane, jednak teraz jednostkami pomocniczymi Łodzi są osiedla. Miasto jest więc podzielone administracyjnie na 36 osiedli. Ich organami są rada osiedla i zarząd osiedla.

Pierwsze wzmianki o Łodzi pochodzą z 1332 roku, prawa miejskie zaś Łódź otrzymała w 1423 roku. Początkowo rozwijała się jako miasteczko rolnicze, a etap ten nazywany jest jako ,,Łódź rolnicza’’. Od XIX w. Łódź stała się ośrodkiem przemysłu włókienniczego i tzw. miastem fabrycznym. Okres ten był początkiem rozwoju ,,Łodzi przemysłowej’’. Największy gospodarczy rozkwit i wzrost produkcji przyniosły lata 1870-1890. Czas świetności przerwała I wojna światowa. W 1992 roku Łódź stała się miastem wojewódzkim, a od 1945 r. nastąpiła jej ponowna modernizacja.

Łódź przez lata była określana jako miasto filmu, gdzie prężnie rozwijał się przemysł filmowy. Powstała tutaj m.in. Szkoła Filmowa oraz WFF, czyli największa wytwórnia filmowa w Polsce. Dzisiaj Łódź jest nowoczesnym miastem rozwoju nowych technologii i infrastruktury oraz ważnym ośrodkiem kulturalnym, naukowo-akademickim i przemysłowym. Słynie z licznych festiwali, wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz przyciąga miłośników sztuki i dobrego designu.
Obszar:
293,00 km2
Liczba ludności:
około 680 000
Województwo:
łódzkie
Kody pocztowe:
od 90-001 do 94-413
Liczba podmiotów gospodarczych:
58 938
Współrzędne geograficzne:
51.7592400 19.4559800