Śrem - najważniejsze informacje o mieście

Śrem

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Śrem jest miastem, jednym z najstarszych w Polsce, położonym w zachodniej Polsce, w kolanie Warty w Kotlinie Śremskiej. Znajduje się w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Śrem. Miasto zajmuje obszar 12,37 kilometrów kwadratowych i liczy 29 446 mieszkańców.

Śrem był po raz pierwszy wspomniany w dokumentach pisanych z 1136 roku jako ważny gród kasztelański. W późnym średniowieczu nastąpił gwałtowny rozwój miasta związany z położeniem przy szlaku łączącym Poznań z Wrocławiem i rozwojem sukiennictwa. Wiek XVII to okres wielkich klęsk, w wyniku których miasto podupadło. W 1793 Śrem po I rozbiorze Polski znalazł się pod panowaniem Prus.

W Śremie znajdziemy zabytki takie jak rynek z XVI wieku, ratusz z 1838 roku, późnogotycki kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej z 1939 roku, zespół poklasztorny franciszkanów otoczony wysokim murem z dwoma barokowymi bramkami z 1770 roku, późnogotycki kościół Świętego Ducha z 1614 roku, czy zespół koszarowy z początku XX wieku.
Obszar:
12,37 km2
Liczba ludności:
około 29 500
Województwo:
wielkopolskie
Kody pocztowe:
od 63-100 do 63-102
Liczba podmiotów gospodarczych:
2 367
Współrzędne geograficzne:
52.0887000 17.0150600