Żyrardów

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Żyrardów jest miastem położonym na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Pisią Gągoliną. Znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim. Żyrardów wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej. Miasto zajmuje obszar 14,35 kilometrów kwadratowych i liczy 39 992 mieszkańców.

Osada Żyrardów powstała jako miejsce zamieszkania dla robotników powstającej tam w 1830 roku fabryki. W 1845 przez Żyrardów ruszyła kolej parowa na trasie Warszawa-Wiedeń. Wraz z rozbudową lokalnych zakładów dochodziło do rozwoju osady. W przeddzień wybuchu I wojny światowej Żyrardów był ciągle rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym. Prawa miejskie Żyrardów uzyskał w 1916 roku.

W Żyrardowie znajdziemy zabytki takie jak zespół zabudowy osady fabrycznej powstałej po 1829 roku, kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Pocieszenia z lat 1900-1903, XIX-wieczna plebania, kościół pod wezwaniem Karola Boromeusza z 1891 roku, kościół ewangelicki z II połowy XIX wieku, czy zespół kościoła baptystów i plebania z II połowy XIX wieku.
Obszar:
14,35 km2
Liczba ludności:
około 40 000
Województwo:
mazowieckie
Kody pocztowe:
od 96-300 do 96-304
Liczba podmiotów gospodarczych:
2 995
Współrzędne geograficzne:
52.0486500 20.4459800