Lubartów

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Lubartów położony jest na Wysoczyźnie Lubartowskiej, części Niziny Południowopodlaskiej, w pasie Nizin Południowopodlaskiej. Znajduje się w województwie lubelskim i jest siedzibą władz powiatu lubartowskiego. Miasto rozciąga się na obszarze 13,91 kilometrów kwadratowych i liczy sobie 21 828 mieszkańców.

Prawa miejskie Lubartów otrzymał w 1543 roku, kiedy to założony został przez Piotra Firleja, wówczas pod nazwą Lewartow. Pod koniec XVI wieku miasto stało się ośrodkiem ruchu reformacyjnego, a miasto rozwijało się dzięki sprowadzonym z zachodnich krajów wysoko wykwalifikowanym rzemieślnikom. Podczas zaborów miasto znalazło się pod władzą austriacką, a później rosyjską. Po II wojnie światowej miasto zostało wyzwolone w lipcu 1944 roku przez żołnierzy Armii Krajowej.

W Lubartowie znajdziemy zabytki takie jak zespół pałacu Sanguszków, na który składa się murowany pałac z XVIII wieku, brama pałacowa, park i staw za pałacem oraz pozostałości mostu, bazylika pod wezwaniem świętej Anny zbudowana w latach 1733-1738, klasztor ojców Kapucynów z lat 1737-1741, kaplica cmentarna z początku XIX wieku czy dworek z XVIII-XIX wieku. W mieście funkcjonują takie instytucje kulturalne jak Lubartowski Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Lubartowskiej i Muzeum Parafialne w Lubartowie.

Obszar:
13,90 km2
Liczba ludności:
około 22 000
Województwo:
lubelskie
Kody pocztowe:
21-100
21-108
Liczba podmiotów gospodarczych:
1 605
Współrzędne geograficzne:
51.4598600 22.6094600