Jarosław - najważniejsze informacje o mieście

Jarosław

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Jarosław to miasto położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. Historycznie leży w ziemi przemyskiej. Znajduje się ono w województwie podkarpackim i jest siedzibą władz powiatu jarosławskiego. Jarosław zajmuje powierzchnię 34,61 kilometrów kwadratowych i liczy 37 479 mieszkańców.

Ślady osadnictwa z tych terenów sięgają nawet neolitu. Wchodziły one w skład Państwa Mieszka I. Pierwsza wzmianka o Jarosławiu pochodzi z 1152 roku. Lokacja miasta na prawie niemieckim nastąpiła w 1375 roku. Już na początku XV wieku był znaczącym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Co ciekawe, tradycje kupieckie przetrwały w Jarosławiu do dziś.

W Jarosławiu znajdziemy zabytki takie jak układ urbanistyczny najstarszej części miasta, renesansowa Brama Krakowska i mury obronne wraz z fosą, gotycki ratusz w Jarosławiu z XIX wieku, dawny Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu, Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarosławiu z lat 1907-12, miejska wiata targowa z początku XX wieku, czy pałac w Pełkiniach z 1724 roku.
Obszar:
34,61 km2
Liczba ludności:
około 37 500
Województwo:
podkarpackie
Kody pocztowe:
od 37-500 do 37-501
od 37-504 do 37-505
Liczba podmiotów gospodarczych:
3 004
Współrzędne geograficzne:
50.0161200 22.6777400