Katowice - najważniejsze informacje o mieście

Katowice

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Katowice to miasto na prawach powiatu, które znajduje się w południowej części Polski. Jest stolicą województwa śląskiego. Leży na dziale wodnym dwóch rzek: Wisły i Odry. Powierzchnia Katowic liczy 164,64 km2, a liczba ludności zgodnie z ostatnimi danymi GUS wynosi prawie 293 tys. osób.

Miasto od 1997 roku podzielone jest na 22 jednostki pomocnicze (dzielnice), które są zgrupowane w pięć zespołów dzielnic: zespół dzielnic śródmiejskich, północnych, zachodnich, wschodnich oraz południowych. Jednostki te mają swoje rady i zarządy, spełniające określone funkcje samorządowe. Dzielnice Katowic kiedyś przez lata były osobnymi osadami i wsiami, a niektóre z nich są starsze niż same Katowice.

Początki miasta Katowice sięgają XVI wieku. Były one wówczas ośrodkiem kuźniczym oraz rolniczym. Ich szybki rozwój rozpoczął się w połowie XIX wieku, kiedy to gwałtownie zaczął rozwijać się przemysł, a do miasta doprowadzono linię kolejową. Katowice prawa miejskie uzyskały w 1865 roku.

Miasto leży na skrzyżowaniu komunikacyjnych szlaków drogowych i kolejowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jest obecnie jednym z największych ośrodków gospodarczych w naszym kraju. Ważną rolę nadal odgrywa tutaj przemysł ciężki. Katowice to jednak nie tylko kopalnie. Miasto rozwija się w dynamicznym tempie, a jego gospodarka opiera się na sektorze usług. Jest jednym z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz siedzibą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Obszar:
164,70 km2
Liczba ludności:
około 303 000
Województwo:
śląskie
Kody pocztowe:
od 40-001 do 40-999
Liczba podmiotów gospodarczych:
36 512
Współrzędne geograficzne:
50.2648900 19.0237800