Kościan

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Kościan jest miastem położonym nad Kanałem Kościańskim, który wpływa do Kanału Południowego rzeki Obry na Wysoczyźnie Leszczyńskiej. Znajduje się w województwie wielkopolskim, jest siedzibą władz wiejskiej gminy Kościan i powiatu kościańskiego. Zajmuje obszar 8,79 kilometrów kwadratowych i liczy 23 880 mieszkańców.

Pierwsze pisane wzmianki o Kościanie pochodzą z XII wieku. Prawa miejskie uzyskał on w II połowie XIII wieku. Miasto było drugim po Poznaniu ośrodkiem miejskim w Wielkopolsce. W XVI wieku w mieście mieszkała liczna ludność niemiecka. W 1768 roku, w czasie konfederacji barskiej miasto opanowały wojska rosyjskie. Wskutek II rozbioru Polski w 1793 roku, miasto przeszło pod władanie Prus i jak cała Wielkopolska znalazło się w zaborze pruskim.

W Kościanie znajdziemy zabytki takie jak gotycki kościół farny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku, kaplica pod wezwaniem Pana Jezusa z 1666 roku, ratusz z XV wieku, pozostałości murów miejskich z XIV-XVI wieku, Wiatrak Koźlak z 1714 roku, starostwo powiatowe z końca XIX wieku, czy neogotycka kaplica cmentarna z XIX wieku.
Obszar:
8,79 km2
Liczba ludności:
około 24 000
Województwo:
wielkopolskie
Kody pocztowe:
od 64-000 do 64-001
64-004
64-009
Liczba podmiotów gospodarczych:
1 915
Współrzędne geograficzne:
52.0816100 16.6385400