Lublin - najważniejsze informacje o mieście

Lublin

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Lublin to miasto położone we wschodniej części Polski na Wyżynie Lubelskiej. Jest miastem na prawach powiatu i stolicą województwa lubelskiego. Według ostatnich danych (z lipca 2020 roku) liczba osób zameldowanych na terenie Lublina ogółem wynosi 327 128. Powierzchnia miasta liczy zaś 147,5 km2. Lublin podzielony jest na 27 jednostek pomocniczych samorządu, czyli dzielnic. W każdej z nich organem uchwałodawczym jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym zarząd dzielnicy.

Prawa miejskie Lublin otrzymał w 1317 roku, a lokacji dokonał Władysław Łokietek. W 1474 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk utworzył województwo lubelskie ze stolicą w Lublinie. W 1569 roku w Lublinie zawarto Unię Lubelską, która powołała do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Po roku 1918 miasto zaczęło się rozwijać i rozbudowywać. Ponowny gwałtowny rozwój nastąpił po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to wzmocnił się akademicki charakter miasta. W okresie PRL liczba ludności Lublina wzrosła ponad trzykrotnie, zbudowano wiele zakładów przemysłowych i stworzono nowe dzielnice mieszkaniowe.

Lublin jest jednym z największych w Polsce ośrodków akademickich i największym po prawej stronie Wisły. Dużą część mieszkańców stanowią więc tutaj studenci. Miasto jest ośrodkiem nauki i kultury oraz miejscem słynącym z licznych imprez kulturalnych. Corocznie odbywa się tutaj Carnaval Sztukmistrzów, czyli festiwal sztuki, cyrku i teatru, a także inne wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty, wystawy, festiwale, pokazy artystów, happeningi itd. W mieście znajduje się wiele instytucji kultury, bibliotek, galerii i muzeów. Turystów przyciągają tu również liczne zabytki i piękna architektura skupiona na Starym Mieście oraz Śródmieściu.
Obszar:
147,00 km2
Liczba ludności:
około 327 000
Województwo:
lubelskie
Kody pocztowe:
od 20-001 do 20-999
Liczba podmiotów gospodarczych:
33 420
Współrzędne geograficzne:
51.2464500 22.5684400