Mysłowice

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Mysłowice to miasto położone w południowej Polsce, w obrębie Wyżyny Katowickiej i Pagórów Jaworznickich, nad rzeką Czarna Przemsza. Znajduje się w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i jest miastem na prawach powiatu. Mysłowice zajmują powierzchnię 65,62 kilometrów kwadratowych i liczą 74 601 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Mysłowicach pochodzi z 1308 roku, jednak prawa miejskie uzyskały one już w II połowie XIII wieku. W 1479 roku te tereny znalazły się pod władzą króla Węgier. W 1600 roku zaczęła się tu budowa jednego z pierwszych szpitali na Śląsku. W 1861 roku ponownie nadano Mysłowicom prawa miejskie. Na początku XX wieku w mieście toczyły się ciężkie walki w trakcie I powstania śląskiego.

W Mysłowicach znajdziemy zabytki takie jak kościół parafialny pod wezwaniem świętego Krzyża z 1810 roku, kościół filialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny z lat 1740-41, układ urbanistyczny Starego Miasta, dawna szkoła parafialna z 1826 roku, budynek dawnego ratusza z lat 1866-68, czy kościół ewangelicko Augsburski Piotra i Pawła z lat 1875-77.
Obszar:
65,62 km2
Liczba ludności:
około 74 600
Województwo:
śląskie
Kody pocztowe:
41-400
41-404
41-406
od 41-408 do 41-409
41-412
Liczba podmiotów gospodarczych:
4 837
Współrzędne geograficzne:
50.2080400 19.1660500