Nowy Sącz - najważniejsze informacje o mieście

Nowy Sącz

Najważniejsze informacje o mieście w jednym miejscu

Informacje o mieście

Nowy Sącz jest położony na płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Jest miastem na prawach powiatu, znajdującym się w województwie małopolskim. Stanowi siedzibę ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Zajmuje obszar 57,58 kilometrów kwadratowych i liczy 83 762 mieszkańców.

Nowy Sącz został lokowany w 1292 roku i od początku swojego istnienia intensywnie się rozwijał. Aż do rozbiorów miasto to było siedzibą sądów szlacheckich: ziemskiego i grodzkiego. Nowy Sącz został zaanektowany przez Austrię jeszcze przed I rozbiorem Polski. 3 lipca 1893 w Nowym Sączu powstał Związek Stronnictwa Chłopskiego, będący pierwszą w Europie polityczną organizacją chłopską.

W Nowym Sączu znajdziemy zabytki takie jak układ urbanistyczny Starego Miasta, eklektyczny budynek ratusza z lat 1895-1897, bazylika kolegiacka świętej Małgorzaty z XIV wieku, kościół pod wezwaniem świętego Rocha z XVI wieku, kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca z początku XX wieku, klasztor i kościół popijarski z 1610 roku, synagoga, chasydzka bożnica Bajs Nusn z przełomu XIX i XX wieku, Zamek Królewski w Nowym Sączu z XIV wieku, czy dom gotycki z 1448 roku.
Obszar:
57,58 km2
Liczba ludności:
około 83 800
Województwo:
małopolskie
Kody pocztowe:
od 33-300 do 33-306
33-310
33-320
33-340
Liczba podmiotów gospodarczych:
8 070
Współrzędne geograficzne:
49.6174500 20.7153300